Biyografi

Yusuf Hac Hacib Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Yusuf Hac Hacib  Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Yusuf Hac Hacib Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet
İslami Türk edebiyatının ilk şairlerinden. Türkistan’ın Balasagun (Kaşgar) şehrinde doğduğu sanılıyor. Doğum ve ölüm yılları, ölüm yeri hakkında kesin bilgimiz yoktur. Karahanlılar Devletinde hashaciblik (bir çeşit yüksek saray görevlisi) yaptığı ve eserini Karahanlılar Devleti hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunduğu biliniyor. Mutluluk kutluluk veren bilgi anlamına gelen eseri Kutadgu Bilig, Türklerin İslamlığa geçişlerinden sonra, bir Türk tarafından kaleme alınan ilk Türkçe ürün olmak vasfını henüz korumaktadır. Didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig de az olmakla birlikte yer yer lirik parçalara ve tabiat tasvirlerine de rastlanılmaktadır. Kitap siyasi, hukuki ve ahlaki konuları işlemekte, fert ve toplum ilişkileri, ferdin devlete, devletin fertlere olan karşılıklı görevlerini belirlemekte, devlet yönetiminin metotları ve sorumlulukları üzerinde durmaktadır.
Kutadgu Bilik’in Türk dili ve edebiyatı için ilk İslam ürün olması dışında başka önemli özellikleri de bulunmaktadır. Meselâ Türk diline yabancı kaynaklardan ve bilhassa Arapça’dan girmiş kelimelere ilk defa bu eserde rastlanılmaktadır. İslamlıktan önce bütünüyle heceyle yazılan Türk manzumelerine, yine bu kitapla ve ilk olarak aruz vezni girmiş bulunmaktadır. Ancak dil ve anlatım, bütün bu dış etkilere rağmen hâlâ ve büyük ölçüde eski öz Türkçeye, bu Türkçe’nin Hakaniye adı verilen lehçesiyledir.
Altı bin beş yüz beyitten oluşan Kutadgu Bilik (veya: Bilig) de allergorik bir nitelik vardır, şöyle ki: Dört kişi, dört ayrı fikir ve görüşü temsil ederler. Bunlarm karşılıklı sohbet veya münazaralarından ortaya ana düşünceler çıkar. Bu dört mecazi kişiden «Kün toğdı» hükümdardır; kanun ve adaletin sembolüdür. «Aytoldı» vezirdir; egemenlik ve mutluluğu temsil eder. Bu vezirin oğlu «Ögdülmiş» akıl ve ilmi; «Odgurmuş»da yalnızlığı ve kanaati simgelerler.
Dünyada üç yazma nüshası bulunan ve yazık ki bunların üçü de yabancı ülkelerin kütüphanelerini süsleyen Kutadgu Bilik, değerli Türk dil bilginlerinden Reşit Rahmeti Art tarafından «Edisiyon kritik» yoluyla derlenip düzenlenmiş ve Anadolu Türkçesine aktarılmıştır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı