Yusuf Peygamberin Efendisi Kıtfir Kimdir?

KlTFİR, Yusuf peygamberin mısırlı efendisi. Adı, Tevrat’ta mısırlı “muhafız askerlerin reisi” Potifar olarak geçer; Kuran’da ise geçmez, Yusuf suresinde kendisinden “mısırlı biri”, “Yusuf’un efendisi”, “aziz”, “vezir”, diye söz edilir, inanca göre, Reyyan bin Velit’in maliye nazırlığını yapan ve çocuğu olmayan Kıtfir, Yusuf’u, onu kuyuda bulanlardan satın alarak evlat edindi. Delikanlılık çağı geldiğinde Kıtfir’in karısı Yusuf’a âşık oldu; ancak karşılık görmeyince ona iftira etti. Bu iftira yüzünden Yusuf zindana atıldı. Yusuf, hükümdarın rüyasında gördüğü yedi semiz, yedi zayıf ineği doğru olarak yorumladığı için zindandan kurtulduğu gibi Kıtfir’in yerine hükümdarın maliye nazırlığına getirildi, İran ve Türk Yusuf ile Züleyha mesnevilerinde de Kıtfir’in adı geçer.