HalkbilimiHalk Oyunları

Zeybek Oyunu Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Zeybekliğin tarihi, Ege yöresinin uygarlık tarihi ile yaşıt tutulmuştur. M.Ö. 3000 yıl önceleri de Ege Denizi ile Akdeniz’de yelken fora eden zeybeklerin bulunduğuna kaynaklarda rastlanılmıştır. O zamanlar Avrupa’ya uygarlık götürenler Etrüksler’di. Eski Aydın (Tral)lıların gemici oldukları

Herodot ve başka tarih kitaplarında bulunmakta olup, eski Trallılar’ın ise Etrüks Türklerinin soyundan geldikleri belirtilmektedir. Bu eski Zeybekler hükümdar hizmetinde olmadıkları zamanlarda kervanları soyan, şuradan-buradan haraç alan, korkusuz ve çevreyi titreten vurucular, yol kesiciler olmuşlardır.

Zeybek sözcüğünün kökeni üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan gerçeklerde 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yayılan Oğuz beylerinden Emir Çaka Bey komutasındaki İlk Türk donanması İzmir ve civarı Ege kıyılarını zapt etmiş, hatta Yunanistan sahillerine kadar seferler yapmıştır. Daha sonraları Aydınoğluları tarafından zapt edilen İzmir ve yöresinde bu beylik özellikle denizcilikte büyük varlık göstermiştir. Bu nedenle Batı Anadolu’ya ve kıyılara inerek denizlere açılan Oğuzların gemilerde ve karada oynadıkları oyunlar Zeybek oyunu adını almıştır.

Selçuklular, Anadolu’ya geldikleri zaman Zeybekleri uçlara yerleştirmişlerdir.

Türk Halk Oyunları; İsmail Ekmekçioğlu, Metin Kaplan, Cüneyt Bekar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir