Biyografi

Ziya Paşa Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Ziya Paşa Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Ziya Paşa Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet
Ziya Paşa da yakın dostu ve ülküdaşı Namık Kemal gibi önceleri her yönüyle divan edebiyatı şekil, tarz ve konusunda eserler vermiş, ancak sonradan batı tarzdaki yeni Türk edebiyatının kurucu ve öncüleri arasında yer almıştır. Bununla birlikte, Tanzimat dönemi edebiyatçıları içinde yine de eskiye en fazla bağlı kalanlardan biridir. Kendisi Tanzimat döneminin en belirgin fikir adamlarından ve didaktik şairlerindendir.
Şiirlerinde Nabi ve Koca Ragıp Paşa’nın, biraz daha çağdaşlaşmış izleri görülür. Vatan ve özgürlük konularında Ziya Paşa da hassas ve heyecanlıdır. Ancak onun bu hassaslığı ve heyecanı Namık Kemalinki ile ölçülemez. Mensur eserlerinin çoğu siyasi konulara dayalıdır Bu siyasi hava bazı manzum eserlerinde de mevcutsa da, ciddiye değil, mizah ve hicve yöneliktir.
Batılı metodlarla yeni Türk edebiyatım kuranlardan biri olan Ziya Paşa’da zevk ve estetik genellikle doğulu kalmıştır. Meselâ ünlü Terkib-i bendi’i ve Terci-i bendi, ilhamını ve kaynağını on altıncı yüzyıl şairlerinden Ruhî’den almaktadır. Bazı gazelleri ise bütünüyle divan şiirinin devamı niteliğindedir.
Tanzimat dönemi edebiyatında Avrupalı yazarlardan ve özellikle Fransız edebiyatçılarından şiir tercüme etmek ve bunların benzerlerini yazmak bir nevi gelenek haline gelmiştir. Ziya Paşa bu çeviri işinde daha ciddi adımlar atmış; önemli nesir ürünlerini, tarihi eserleri ve daha önemlisi, J.J. Rousseau’nun fikir ve eğitim alanındaki en büyük telifi olan Emile’ni Türkçe’ye aktarmıştır.
Ziya Paşa’nın kayda değer noktalarından biri de edebiyatta halk zevkine yönelmeyi, edebiyat dilini sadeleştirmeye ön gören teşebbüslerle de, hiç değilse tavsiyelerde bulunmasıdır. Ünlü «Şiir ve İnşâ» makalesi bu tavsiyelerine; hece vezniyle kaleme aldığı «Türkü»sü ise teşebbüslerine bir örnek teşkil eder.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı