Biyografi

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Hayatı, Çalışmaları

ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU (1902-1974)
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu  Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgiler, Eserleri ve Halkbilimi Çalışmaları Hakkında
Tortum’da doğmuş, babasının adı Halil Fahri Bey’dir. İlk öğrenimini Hakkari ve Erzincan’da yapmış, Malatya’da başladığı orta öğrenimini ise Kayseri’de devam ettirmiş, İstanbul’da Gelenbevi Sultanisî’nde bitirmiştir. 1920 yılında Telgraf Yüksek Okulu’na girmiş, buradan 1922’de mezun olmuştur. 1925 yılında da İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirmiştir. 1925-1929 yıllarında Erzurum, Sivas ve Ankara Liseleri’nde Felsefe ve İçtimaiyat öğretmenliklerinde bulunmuş, 1930’da Fransa’ya giderek 1934’e kadar Strazburg Üniversitesi’nde Felsefe üzerine öğrenimine devam etmiştir . Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne İçtimaiyat ve Ahlâk doçenti olarak atanmıştır. Bu göreve başlamasından bir süre sonra Strazburg’a dönerek hazırlamakta olduğu doktora tezini 1935’te vermiştir. Yeniden İstanbul’daki doçentlik görevine dönen Fındıkoğlu, daha sonra İktisat Fakültesi’nde Prof. Gerhard Kessler’in yanında çeviri işleri ile uğraşmış ve sosyoloji doçentliği yapmıştır. 1937-1940 yılları arasındaki bu görevinden sonra 1941’de İktisat Fakültesi Sosyoloji profesörlüğüne getirilmiş ve ordinaryüs profesör olarak bu görevde çalışmıştır.
Z.Fahri “Fındıkoğlu” soyadını 1934’ten sonra kullanmaya başlamıştır. Soyadlarının öz adlardan sonra yazılmasına karşı olduğu için bir çok yazılarında FINDIKOĞLU’nu öz adından önce kullanmıştır. Kendi öz adı ile baba adının birleşmesinden ortaya çıkan “Ahmet Halil”, yazılarında görülen takma adlarının başlıcaları arasındadır. Bundan başka (A.H.), (D), (L), (Z.F.), (N.İ.) gibi inisiyal kullandığı görülür. Kimi yazılarında ise baba mesleğini hatırlatacak biçimde Kadıoğlu, A. Kadıoğlu, Kadızade gibi takma adları benimsemiştir. (A.K.), (K.Z.), (K.A.) gibi işaretler de bu adların kısaltılmışı olarak göze çarpmaktadır.
1921’de Sarıkamış’ta çıkmaya başlayan Varlık gazetesinde “İstanbul Mektupları” başlıklı yazıları ile basın ve yayın hayatına girmiştir. 1924 yılında İstanbul Üniversitesi hoca ve öğrencilerinin kurduğu aylık Anadolu dergisinde, tanınmış folklorcularla birlikte halkbilimi çalışmalarına başlamıştır. Bu yoldaki çalışmaları, hayatının bütün evrelerinde aralıksız olarak sürmüştür.
Fındıkoğlu Türkiye’de folklor konusunda ilk çalışanların başında yer alır. 1927 yılında Ankara’da kurulan Türk Halk Bilgisi Derneği, Fındıkoğlu’nun teşebbüsü ile faaliyete geçmiştir. Derneğin çıkardığı “Halk Bilgisi Mecmuası” bugün bile kaynak eser değerindedir. Yıllık şeklinde yayımlanmıştır. Halkevlerinin açılması ile çalışmalarına ara veren Türk Halkbilgisi Derneği 1946 yılında yine Fındıkoğlu’nun önderliği ile yeniden kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Ancak daha sonraları bir göz ameliyatı geçirmesi neticesinde dernekteki görevini daha genç elemanlara bırakmış, ilim heyeti üyesi olarak kalmıştır.
Genel yaşamı, yazı hayatı, düşünceleri ve işleri bakımından Fındıkoğlu, Ziya Gökalp’ın halka yöneliş çalışmalarını kendine ilke edinmiştir. Yaşadığı dönemde, folklorun bilimsel bir özellik kazanması için çaba sarf etmiş, folklor malzemesini bir bilim olarak düşünmüş, derlemiş ve işlemiştir.
1974 yılında vefat etmiştir.
Eserleri A. Kitapları

 • 1. 1927, Erzurum Şairleri, İstanbul.
 • 2. 1927, Bediiyat, İstanbul:Maarif Vekaleti Yayını.
 • 3. 1928, Bayburtlu Zihnî, İstanbul.
 •  4. 1928, Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber, Ankara:Halk Bilgisi Derneği Yayını.

B. Makaleleri

 • 5. 1925, Anadolu Kadınlığı, Anadolu Dergisi, S.9-11.
 • 6. 1925, Aşkale Mektubu, Anadolu Dergisi, S.9-11.
 • 7. 1925, Bayburt Mektubu, Anadolu Dergisi, S.12.
 • 8. 1925, Raks ve Cemiyet, Halk Gazetesi, 22 Aralık.
 • 9. 1925, Halkî Edebiyat Tetkikleri: Bayburtlu M. Turhan’ın Araştırmaları, Halk Gazetesi, 29 Aralık.
 • 10. 1926, Halkî Edebiyat Tetkikleri: Bayburtlu Zihnî ve Şiirleri, Halk Gazetesi, 12 Ocak.
 • 11. 1926, İlim Nazarında Kürt Meselesi, Halk Gazetesi, 16-30 Ocak.
 • 12. 1926, Halkî Edebiyat Tetkikleri: Maniler, Halk Gazetesi, 19 Ocak.
 • 13. 1926, Halkî Edebiyat Tetkikleri: İrşadî, Halk Gazetesi, 26 Ocak.
 • 14. 1927, Halk Edebiyatına Ait Bir Eser, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 29 Temmuz.
 • 15. 1927, Halk Bilgisi Derneği’nin Kuruluşu, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 7 Ağustos.
 • 16. 1927, Halkbilgisi Tetkikleri, Hakimiyeti Milliye Gazetesi.13 Ağustos.
 • 17. 1927, Halk Bilgisi Faaliyetleri, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 24 Ağustos.
 • 18. 1927, Anadolu Türküleri, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 17-24 Eylül.
 • 19. 1927, Bir Şeyh ve Bir Şair, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 15 Ekim.
 • 20. 1927, Anadolu Mecmua ve Gazeteleri, Halk Bilgisi Mecmuası, C.1, S.14.
 • 21. 1927, Harputlu Bir Şair: Hacı Hayri, Halk Bilgisi Mecmuası, S.57.
 • 22. 1928, Halk Bilgisi, Ehemmiyeti ve Tarihçesi, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 8 Ocak.
 • 23. 1928, İki Bektaşî Şairi, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 14 Ocak.
 • 24. 1928, İki Şair ve Koşmaları, Raşit ve Rüzî, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 10 Şubat.
 • 25. 1928, Hacı Bayram ve Şiirleri, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Şubat.
 • 26. 1928, Anadolu Şairlerinden Dertli, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 17 Şubat.
 • 27. 1928, Halk Edebiyatına Ait Bir Menkıbe, Türk Yurdu, C.1, S.1, s.53-
 • 28. 1928, Hars Tetkikine Membalar, Türk Yurdu, C.1, S.3, s.51-53.
 • 29. 1928, İki Anadolu Türküsü ve Bediî Terbiyeye Dair Düşünceler, Halk Bilgisi Mecmuası, C.1.
 • 30. 1928, Raife Hanım’ın Basılmamış Bir Tezi Hakkında, Halk Bilgisi Mecmuası, C.1.
 • 31. 1928, Dadaloğlu Hakkında, Halk Bilgisi Mecmuası, C.1.
 • 32. 1928, Yaşayan Halk Şairleri, Halk Bilgisi Mecmuası , C.1.
 • 33. 1928, Halk Bilgisi ve Milli Birlik, Halk Bilgisi Mecmuası , C.1.
 • 34. 1928, Folklor ve Mahiyeti, Halk Bilgisi Mecmuası , C.1.
 • 35. 1928, Halk Bilgisi, HBH, S.58, s.7.
 • 36. 1928, Ankaralı Bir Şair: Ayaşlı Fahri, HBH, S.82. s.5.
 • 37. 1928, Halk Bilgisi, HBH, S.87, s.8.
 • 38. 1928, Bayburtlu Zihnî’ye Dair, Türk Yurdu, C.1, S.4, s.28-30.
 • 39. 1928, Bayburtlu Zihnî, HBH, S.86.
 • 40. 1928, Halk Edebiyatına Dair Bir Menkıbe, HBH, S.195.
 • 41. 1929, Halk Bilgisi ve İçtimaiyat, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Mayıs.
 • 42. 1929, Temiz Türkçe, Kızılırmak Gazetesi, 22-26 Ağustos.
 • 43. 1931, Ankara ve Âhilik, HBH, Yıl:2, S.16, s.55.
 • 44. 1931, Yunus ve Âhilik, HBH, Yıl:2, S.16, s.76.
Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı