Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi Nedir?

Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi Nedir? Amacı? Özellikleri. Proje Hakkında Bilgiler

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1995 yılında başlanan projenin fizibilite çalışması 1997 yılında tamamlanmıştır. Proje, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır. Bölgede hâkim olan ekonomik etkinlik demir-çelik sanayi ile kömür işletmesidir.

Projenin amacı; özel sektöre yeni yatırım alanlarını açmak, uzun ve orta vadeli bölgesel gelişme planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanları oluşturmaktır.

Türkiye Taş Kömürü İşletmesinden çeşitli nedenlere bağlı olarak istenilen verim elde edilememektedir. Yıllık üretim 2.8 milyon ton olup işçi başına düşen üretim miktarı ise 118 tondur. Bu değer Avrupa ülkerinin 1/8’i kadardır. Tesisin 1990 yılı zararı 299 milyon dolar, 1995 yılı zararı ise 526 milyon dolardır.
Kömür işletmelerinin kapatılması bölge ekonomisine büyük zararlar vereceğinden bu proje ile çeşitli önlemler alınarak tesisin varlığını sürdürmesi planlanmaktadır. Bu amaçla;

 • Yıllık 2.8 milyon ton olan üretim korunarak tesis küçültülmelidir.
 • Üretimde yeni teknik ve yöntemler uygulanmalıdır.
 • Verimli üretim damarları seçilmelidir.
 • Personel, hizmetiçi eğitime tabi tutulmalıdır.

Bölgede önemli bir ekonomik faaliyet de Karabük Demir Çelik (KARDEMİR) işletmeleridir. Proje tamamlandığında;

 • KARDEMİR modernize edilecektir.
 • Filyos’ta liman yapılacak
 • Atıkların değerlendirilmesi ile yeni yatırımlar yapılacaktır.
 • Ulaştırma alt yapısı tamamlanacaktır.
 • Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma imkânı sağlanacaktır.
 • Bitkisel üretim ile yem üretimi teşvik edilecek ve meralar ıslah edilecektir.
 • Tarla ürünlerinde çeşitlilik ve verim artışı sağlanacaktır.
 • Seracılık ve meyveciliğin geliştirilmesi teşvik edilecektir.
 • Süt üretimi ve besicilik desteklenecektir.
 • Organize sanayi bölgeleri kurulacaktır.