HalkbilimiEfsaneler

Andur Kuşları Efsanesi

Andur Kuşları Efsanesi. Andur Kuşları Efsanesi Nedir? Neyi Anlatır?

Gelin-Kaynana anlaşmazlığı günümüzde sık sık üzerinde söz edilen konulardan biridir. Her şeyi tatlıya bağlayan masal ve hikâyelerde de böyle çatışmalara rastlarız.

Aşağıdaki efsanede böyle bir gelin-kaynana çatışmasının nasıl bir acı sonla bittiği güzel bir şekilde anlatılmaktadır.

Vaktiyle kadının biri oğluna güzel bir gelin alır. Gelinin huyu da kendi gibi güzeldir. Böyle bir gelinle geçinmeye ne var demeyiniz. Kaynana birazcık geçimsizmiş, gelinine etmediğini bırakmaz. Gül yüzlü, melek huylu gelin bu huysuzluklara bir dayanır, üç dayanır, beş dayanır, sonunda dayanamaz hale gelir.

Bir gün. Allah’a yalvarır ve kendisinin bu durumdan kurtarılmasını niyaz eder:«Yâ Rabbi, beni öyle bir kuş yap ki kaynanam beni hep ansın, hiç unutmasın.»

Gelinin dileği kabul olur ve kuş olup uçar. Bu kuş uçarken de daima «An.an» der durur.
İyi kalpli, güzel huylu gelinin gidişine dayanamayan kaynana da dua eder, o da bir kuş olur. Bu kuş da, gelinini yakalayabilmek için daima «Dur, dur» diye ötmeye başlar. O, bir yandan böyle öterken diğer yandan da gelinini aramayı İhmal etmez.

Eşte bundan dolayı arka arkaya öten ve biri diğerini takip eden kuşlara Andur kuşları denilir. Bu kuşlar bazen Angırt veya Angut diye de anılırlar.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi