Mitoloji

 • Türk Mitolojisinde Dağ Ruhu

  Mitolojilerde yaygın olan tabiatta her nesnenin bir ruhu, iyesi bulunduğu inanışı, dağ için de geçerlidir. Dağların ve taş yığınlarıyla oluşturulan obaların sadece kendi ruhlarını değil,…

 • Türk Mitolojisinde Aslan Ne Anlama Gelir?

  Aslan; Türk mitolojisinde, güç, yiğitlik simgesidir Hanname”de Yasef’in çocuklarını”, ya aslan ya da kurt olarak doğdukları anlatılır. Bu çocuklardan aslan olarak doğanlar büyüdüklerinde kağan olurlar.…

 • Asa Nedir? Mitolojide Asa Ne Demektir?

  Asa nedir? Mitoloji de Asa hangi anlama gelir, ne demektir? İslamiyet’te Asa neyi simgeler.   Bir krala, imparatora ait egemenlik simgelerinden biri olan değnek. Üstün bir…

 • Apollon Kimdir? Apollon Yunan Mitolojisi

  Apollon kimdir? Apollon Yunan Mitolojisi Yeri ve Önemi. Apollon. Yunan mitolojisinde güneş ve güzel sanatlar tanrısı. Baş tanrı Zeus ile Leto’nun oğlu ve Artemis’in ikiz…

 • Anu Kimdir? Sümer Gök Tanrısı Anu Özellikleri

  Anu Kimdir? Sümer Gök Tanrısı ” Anu ” Özellikleri Nelerdir? Anu Tanrısı Hakkında Bilgiler Anu, Sümerlerde gök tanrısı. Savaş tanrısı İştar’ın kocası. Tanrıların babası ve…

 • Anka Kuşu Nedir? Anka Kuşu Gerçek Mi? Özellikleri? Efsanesi

  Anka Kuşu Nedir? Anka Kuşu Gerçek Mi? Anka Kuşunun Özellikleri Nelerdir? Anka Kuşu Neyi Temsil Eder? Anka Kuş’unun Masalı, Efsanesi, Hikayesi Yakındoğu masallarında bir efsane…

 • Ana Tanrıçalar Nedir? Ana Tanrıçaların Özellikleri

  ANA TANRIÇA. Doğanın tüm canlılığını ve bereketini, verimliliği ile simgeleyen evrensel nitelikli tanrıça. Ana tanrıça, sonradan ortaya çıkmış olan bereket tanrıçası anlayışının çok erken bir…

 • Anaksimenes Kimdir? Anaksimenes Görüşleri Nelerdir?

  Anaksimenes kimdir (hayatı) Anaksimenes nerede doğdu. Anaksimenes görüşleri, evrenin ana maddesi hakkındaki düşünceleri. ANAKSİMENES İonialı filozof 585 e doğr.-525’e doğr). Anaksımandros’un izleyicisi ve Miletos okulu’nun…

 • Adonis Kimdir? Adonis Tanrısı Hakkında Bilgi

  Adonis Tanrısı Hakkında Bilgi. ADONİS (Fenike dilinde adon, senyör’ den), byblos’lu genç fenike tanrısı; avlamak istediği yabandomuzu tarafından öldürüldü. Sevgilisi Aştar, onu kurtarmak için cehenneme…

 • Sembollerin Anlamı ve Hayatımıza Etkileri

    Sembollerin Anlamı ve Hayatımıza Etkileri Hakkında Bilgi Semboller, kişiler arasındaki işlem ve ilgilerin somut fiil ve hareketleriyle ifadelerinden doğmuştur. Yazının bilinmediği ya da pek…