Sanat

 • Sanat Eseri Nedir? Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

  Sanat eseri nedir? Sanat eserinin özellikleri nelerdir? Bir eserin sanat eseri olabilmesi için hangi özelliklere sahip olmalıdır. Sanat Eseri “Bir toplumun sosyal gerçeklerini ve ideal…

 • Keçe Sanatı Nedir? Keçe Sanatı Nasıl Yapılır?

  Keçe sanatı nedir? Keçe sanatı nasıl yapılır? Günlük yaşamda kullanılan keçe örnekleri nelerdir? Keçenin Türk toplumundaki yeri nedir? El sanatları içinde en eski tekniklerden biri…

 • Türkiye’de Bale Sanatının Tarihi Gelişimi

  Türkiye’de Bale Sanatının Tarihi Hakkında Bilgiler Türkiye’de bale, XIX. yy da ve XX. yy. başlarında İstanbul’a gelen çeşitli Batılı toplulukların gösterileriyle tanınmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından…

 • Cam Sanatının Tarihi Hakkında Bilgi

  Cam Sanatının Tarihçesi Hakkında Bilgi Eski Türk camcılığını, Selçuklular’da ve Osmanlılarda olmak üzere, iki bölümle incelemek yerinde olur. Orta Asya’da yaşayan, oradan Anadolu’ya geçip yerleşen…

 • Bizans Sanatı ve Özellikleri

  Bizans Sanatı ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgi Bizans sanatı ve mimarlığı, IV. yy’dan XV.yy’a kadar süren uzun bir dönem boyunca, Doğu Roma İmparatorluğunun kapladığı uçsuz…

 • Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir?

  Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir? Güzel Sanatlar Toplumun gelişmesine nasıl katkı sağlar? Güzel Sanatlar neden önemlidir? Toplumsal etkileri nelerdir? Günümüzde her topluluğun kendisini karakterize…