Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Kışlak Nedir? Kışlak Ne Demek Özellikleri

  1. Konar-göçerlerin, hayvanları ile birlikte yayladan inerek soğuk mevsimi geçirdikleri, iklim bakımından elverişli yer. Bazı kışlaklar zamanla sürekli yerleşme yerine dönüşmüştür.  2. Eskiden savaş durumundaki…

 • Kızılelma Önemi Nedir? Türkler için Kızılelma’nın Anlamı

  Kızılelma: Osmanlılar da ordunun bir gün mutlaka ele geçireceğine inanılan, nerede olduğu belirsiz, uzak düşman kenti: “Çıktı pür velvele Otranto’ya Ahmet Paşa I Tuğlar varsa…

 • Askeri Kıyafetler ve Özellikleri

  Askeri kıyafet, Türk silahlı Kuvvetleri’nde kıyafet, dahili ve harici olmak üzere başlıca iki türlüdür. Dahili kıyafet, yazlığı pamuklu, kışlığı yün kumaştan yapılmış eğitim elbisesi, kep…

 • Türkler’de Bıyık Bırakmak ve Bıyık Modelleri

  Erkekler, çok eskiden beri iklim koşulları, gelenek, dinsel inanış ve kişisel istek gibi etkenlere bağlı olarak sakal ve bıyık uzatmışlardır. Başlangıçta sakal ve bıyık birlikte…

 • Beytülmal Nasıl Kurulmuştur? Gelirleri Nelerdir?

  Beytülmal, eski İslam devletlerinde vergi, ganimet ve müsadere gelirlerine dayalı devlet hazinesi. Fetihlerle genişleyen ve gelişen İslam devleti, gelir kaynaklarını düzene sokmak ve bürokratik aygıtını…

 • Beylik Ne Demek? Beylik Ne Anlama Gelir?

  Beylik, Türk-İslam ortaçağında, daha çok kabile ve yarı kabileci karakter taşıyan bağımsız ya da yarı bağımsız yönetimlere verilen ad.  Arapça “emaret’in  eşanlamlısı olan beylik, her…

 • Bey Kime Denir? Bey Ne Demek Anlamı

  Bey nedir, ne demek, sözlük anlamı. Bey sözcüğü hangi anlamlarda kullanılır? Bey sözcüğünün tarih içerisinde kazandığı anlamlar nelerdir? Bey, Türklerde önce kabile reislerine, soylu kişilere…

 • Berberlik Mesleğinin Tarihi

  Berberlik nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, ilk berber kimdir, Osmanlı devletinde Berberlik nasıl yapılırdı, Berberlerin Görevleri Nelerdi? Berber erkeklerin saçlarını kesen, sakal, favori ve bıyıklarına biçim…

 • Bekiroğlu Bölüğü Nedir? Nerede? Tarihi

  Bekirağa Bölüğü, İstibdat ve II Meşrutiyet Döneminde siyasal suçlularının kapatıldığı askeri tutukevi. Adını, ilk müdürü olan Binbaşı Bekir Ağa’dan almıştır Bekirağa Bölüğü, Harbiye Nezareti’ne bağlıydı…

 • Osmanlı Devletinde Bekçilerin Görevleri Nelerdi?

  Bekçi, bir yeri bekleyip korumakla görevli kişi. Eskiden başla İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte, mahalle bekçilerinin halk yaşayışı içinde önemli yeri vardı. İhtiyar heyetine…