Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Ahilik Sistemi Ne Demek? Ahilik Tarihçesi

  Ahilik sistemi ne demek? Ahilik tarihsel gelişimi ve özellikleri. Ahiler ne iş yapar, kim tarafından kurulmuştur, ne zaman kaldırılmıştır. Anadolu Selçukluları ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu…

 • Ahidnâme Nedir? Osmanlıda Ahidnâme Ne Demek?

  Ahidname, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalara verilen ad. Ahidnameler, biri Türkçe öbürü de taraf devletin resmî diliyle olmak üzere iki örnek halinde yazılırdı. Ticaret konusundaki ahidnamelerin…

 • Osmanlı Devletinde Ceza Kanunları

  Osmanlılar’dan günümüze ulaşmış ilk ceza kanunnamesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) çıkarıldı. Üç fasıldan meydana gelen bu yasanın 1. faslında zina; 2. faslında sövüşmek, dövüşmek,…

 • Arapların Sanat Mimari ve Dil Özellikleri

  İslamiyetin doğduğu sıralarda Arapların edebiyat dili, vezinleri, yazıları vardı fakat plastik sanat alanında bir varlık gösterememişlerdi. Daha doğrusu elimize bu alanda hiç bir belge geçmemiştir.…

 • Kızıl Elma Nedir? Kızıl Elma Ne Demek? Anlamı

  Türklerin dünya egemenliğinin veya bütün Türklerin birleşerek kuracakları ideal ülkenin simgesi. İlk olarak Oğuzlarda ortaya çıkmış ve dünya egemenliğinin sembolü olarak kullanılmıştır. Türklerin yaşadığı bölgeye…

 • İstanbul Tütün Tüccarları ve Tütüncüler

  İstanbulda  Kutucular, Zindankapısı, Rüstempaşa Camii etrafındaki mağazaların çoğu İslam ve Osmanlı tebaasından tütün tüccarının tütün denkleri ile dolu idi. Tütün tüccarı Osmanlı ülkesinin tütün ekilen…

 • At Mezarı Nedir? Tarihi

  At Mezarı Hakkında Bilgi At Mezarı II. Osman’ın çok sevdiği Sisli Kır adli alı öldüğünde Üsküdar’daki Kavak Sarayı’nın bahçesine gömülmüş ve mezara dört dizelik 1028/…

 • Cevali Nedir? Cevali Vergisi Kimlerden Alınır? Özelliği Nedir

  Cevali ne demek: Bulundukları yeri değiştirenler, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalanlar. Müslüman olmayan Araplar’ ın ödemekle yükümlü bulundukları cizye vergisi. Kuran’da kitâbî (Yahudiler ve Hıristiyanlar) diye…

 • Berberiler Kimdir? Berberilerin Tarihi, Kültürel Özellikleri

  Kuzey Afrika’da Mısır sınırından Atlas okyanusuna, Akdeniz kıyısından Nijer’e kadar uzanan bölgede yaşayan halk topluluğu. Hami-Sami dilleri grubundan, grubun öbür dillerine benzemeyen bir dil olan…

 • İslamiyet Öncesi Türklerin İnanç Sistemleri

  Eski Türk devletlerinde Türk halkı, dinî bir toplum değildi, daha çok siyasi bir karaktere sahipti. Bu nedenle din görevlileri ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmamıştır. Din adamlarına…

Başa dön tuşu