Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • İshak Paşa Sarayı’nın Tarihi ve Özellikleri Kısaca

  İshakpaşa sarayı, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, çevreye hâkim bir tepe üzerinde saray. Yapımını Çıldır âyanından İshak Paşa başlattı (1685), torunu Mehmet Paşa tamamlattı (1784). XVII. yy.…

 • İmaret Nedir? İmaret Ne Demek Anlamı ve Tarihçesi

  İmaret Eskiden, yoksullara ve medrese öğrencilerine yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır kurumu. Erken Osmanlı mimarlığında imaret, geniş anlamlı olarak dinsel yapı karşılığında kullanılıyordu. Tek bir…

 • Devrim Nedir Kısaca? Önemli Devrimler Nelerdir?

  Devrim Bir devletin kurumlarının toptan değiştirilmesiyle sonuçlanan ve çoğu zaman şiddete dayanan eylemler bütünü. Devirmek fiilinden türetilen devrim sözcüğü, kısa sürede meydana gelen önemli değişiklikleri ve…

 • Osmanlı Devletinde İçki Yasaklarının Tarihçesi

  Osmanlılar da değişik nedenlerle zaman zaman içki yasakları konuldu. Bu yasakların en şiddetlilerinden biri,  Süleyman (Kanuni) dönemindedir. Dönemin ünlü şairlerinden Baki ve Ney’i içki yasağından…

 • Islahat Fermanı Nedir Kısaca Maddeleri

  Islahat Fermanı (1856) Abdülmecit tarafından Kırım Savaşı’nın son yıllarında hazırlanarak sadrazam Âli Paşa tarafından Babıâli’de tüm nazırlar, yüksek dereceli memurlar, şeyhülislam, patrikler, hahambaşı ve etnik…

 • Irkçılık Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  Irkçılık Nedir?  İnsan grupları arasında değer bakımından bir hiyerarşi olduğu inancı; bu inançtan esinlenen davranış. Irkçılık, geçen yüzyılda, Gobi-neau ve özellikle H S. Chamberlain tarafından…

 • Halkçılık Nedir Kısaca? Halkçılık Alanında Yapılan İnkılaplar

  Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara “halk” denir. Atatürk’e göre halk millettir. Ülkemiz sınırları içinde yaşayan değişik sosyal gruplardır. Cumhuriyet…

 • Hürriyet Ne Demek? Hürriyet Sözcüğünün Tarihi

  Hürriyet: Tutsaklık, boyunduruk, baskı altında olmayan kimsenin durumu; özgürlük: Bir esire hürriyetini vermek. Hürriyetine kavuşmak. Egemenliğini kendi elinde tutan bir halkın durumu; özgürlük, bağımsızlık: Hürriyetini…

 • Hünkar İskelesi Antlaşmasının Önemi Nedir?

  Hünkar İskelesi antlaşması, Osmanlı devletiyle Rusya arasında Hünkâr iskelesi denilen yerde imzalanan antlaşma (8 temmuz 1833). Altı açık, bir gizil maddeden oluşan bu antlaşma, görünüşte…

 • Bağdat Nerede Kısaca Tarihi

  Irak’ın başkenti Bağdat. Dicle ırmağının kıyısında, ırmağın Fırat ile birleştiği yerin 40 km uzağında yer alır. Adı; Farsça Tanrının armağanı anlamına gelir. Burası Eskiçağdan beri…