Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Bizans İmparatorluğu Tarihi, Orduları, Devlet Yapısı

  Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğunun doğu kısmında 330-395 yıllarında kurulan devlete verilen addır. 1453’e (İstanbul’un fethi) kadar ayakta kaldı. 1461’e kadar…

 • Bilecik Görüşmesi Nedir? Kimler Katıldı? Sonuçları

  Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara ve İstanbul hükümetleri temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden biri. 5 Aralık 1920’de Bilecik istasyonunda Mustafa Kemal ve İsmet (İnönü) Bey ile Ahmet…

 • Bilecik’teki Önemli Tarihi Eserler ve Özellikleri

  Erken dönem Osmanlı yapılarının ilk örneklerinin bulunduğu Bilecik kenti, Türk mimarlık tarihi açısından önem taşıyan merkezlerdendir. Eski Bilecik’in K.-B.’sındaki vadide yer alan Osmangazi camisi, vakfiyesine…

 • Ab Alemi Nedir? Nasıl Yapılır? Tarihteki Yeri ve Önemi

  Ab Alemi nedir, ne demektir, Osmanlı Sosyal ve Kültürel Hayatında Ab Alemlerinin Yer ve Önemi Hakkında Bilgi Alem-i âb. âb meclisi, bezra-i tarab da denmiştir”.…

 • Beytül Hikme Nedir? Kuruluş Amacı?

  Beytül hikme (Bilgelik evi), halife Memun tarafından Bağdat’ta kurulan bir çeşit ilimler akademisi. Eski Cundisabur akademisinin devamı olduğu sanılır. Eski Yunan felsefe ve ilim eserlerinin…

 • Bey Kime Denir? Bey Unvanı Kimlere Verilir?

  Bey; Beyliğin başında olan kimse: Karaman beyi, Saruhan beyi. Zengin, ileri gelen. eşraftan olan kimse: Ben de memleketimde senin gibi bir bey kızıydım (Namık Kemal).…

 • Berlin Antlaşması Kısaca Önemi, Sonuçları

  Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878’de Berlin’de imzalanan barış anlaşması. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos Anlaşması sonucunda…

 • Berber Başı Kimdir? Berber Gediği Ne Demek?

  1. Uğraşı saç sakal kesimi ve bakımı yapmak olan kimse. Saç, sakal kesimi, bakımı yapılan dükkân: Berbere gitmek. Osmanlılar’da orducu esnafı arasında bulunan ve görevleri…

 • Bedevi Ne Demek? Bedevilerin Özellikleri

  Bedevi: a. (ar. badiye’den bedevi). 1. Çöllerde çadırlarda yaşayan Arap göçerlere verilen ad. 2. İlkel koşullarda yaşayan kimse için kullanılır 3. Hızlı koşan Arap atı…

 • Bedesten Nedir? Bedestenlerin Özellikleri ve Tarihi

  Bedesten (Bedestan) Kumaş, silah, mücevher vb. değerli eşyanın alınıp satıldığı kapalı çarşı: Bedestenler, zamanlarında önemli birer iktisadi kuruluştu; o devirde günümüzdeki banka ve borsaların görevini…