Gelenekler

 • İstanbul’da Köy Düğünleri Nasıl Yapılırdı?

  İstanbul köy düğünleri nasıl yapılır, köy düğünlerinde hangi uygulamalar vardır. İstanbul köy düğünleri hakkında kısaca bilgi İstanbul Köy Düğünleri: İstanbul köylerinde de nişan öncesinde uygulanan…

 • Osmanlı Devlet Geleneği Olarak Bayramlaşma

  Padişahların bayram namazlarını kılmak için camiye gitmeleri vesilesiyle yapılan tören. Bayramlarda padişahlar Babüs-saade önüne kurulan tahtlarına otururlar ve bayram tebriklerini, önceden hazırlanan program ve sıraya göre…

 • Cenaze Evine Hangi Yemekler Gider?

    Ölü yemeği nedir, ölü arkasından neden yemek verilir, cenaze evine hangi yemekler götürülür, ölü  yemeği hakkında bilgi. Ölü yemeği, ölenin ruhu ya da canı…

 • Yörüklerin Adetleri, Gelenekleri

    Yörük; Hayvancılıkla geçinen konar göçer Oğuz Türklerine yörük denir.  Yörükler: Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, toprağa bağlanmadan yaşayan ve konar göçer de denen göçebe Türkmenlere, Yörükler…

 • İstanbul Misafir Ağırlama Gelenekleri

  İstanbul’da misafir nasıl ağırlanırdı, Misafire neler ikram edilirdi. Kadın ve Erkek misafirlerin uyması gereken görgü kuralları nelerdir? Eski dönemlerde misafiri gereği gibi ağırlayıp hoş tutmak,…

 • İstanbul Ölüm Adetleri, Gelenekleri

  İstanbul ölüm adetleri, gelenekleri, uygulamaları hakkında bilgi. İstanbul’da ölüm öncesi, ölüm sırasında ve ölümden sonra yapılan uygumalar nelerdir? İstanbul halkı arasında eskiden hastalığın uzaması ölümün…

 • Nişanda Neler Yapılır? Nişan Hazırlıkları

  Nişan Nasıl Yapılır? Evde Nişan Hazırlıkları olarak ne yapılır. Söz ve Nişan Hazırları hakkında her şey. Nişanlık dönemi ve kız erkek ailelerin yapması gerekenler Evlenme…

 • Elazığ (Harput) Lohusalık Adetleri

  Elazığ, Harput Lohusalık Adetleri Hakkında Bilgi Harput aileleri içinde kadınlar Gebe kaldılar mı, bu gebeliklerini uzun müddet ev halkına, hatta kocalarına bile hissettirmeden sabır ve…

 • Komşuluğun ve Komşu Hakkının Önemi

  (Komşuluk) Aynı yerde veya yakında oturan insanlar arasındaki karşılıklı ilişki ve işbirliği. Bir toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında, barış ve güvenin yerleşmesinde komşuluk ilişkilerinin payı büyüktür.…

 • Kızılbaşların Adetleri ve Gelenekleri

  Kızılbaşların adetleri ve gelenekleri hakkında bilgi Kızılbaşlık: Şii mezhebinin bir kolundan olanlar. İslam dinine bağlı olan Kızılbaşların kendilerine özgü inançları ve tapınma biçimleri vardır. Genellikle merkezden…