Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Ayetullah Humeyni Kimdir ( Hayatı, Neler Yaptığı, Önemi)

  Humeyni (Ayetullah), İranlı dini ve siyasi önder (Humeyn, Kum yakınında, 1902 – Tahran 1989). Birçok din adamı yetiştirmiş bir aileden gelen Humeyni, ulema olduktan sonra…

 • Höyük Nedir? Türkiye’nin Önemli Höyükleri Özellikleri

  Höyük: Bir yerleşme ya da yapı kalıntısının üzerinde oluşmuş, yassı, yapay toprak tepe Höyükler, aynı yerde kurulmuş özellikle kerpiç yapılardan oluşan katmanların, zaman içinde yıkılarak…

 • Hokkabaz Kimdir? Hokkabazlık Nasıl Yapılır? Tarihi

  Hokkabaz: Hokka oyunu yapan hünerci. El çabukluğuyla ve özel olarak hazırlanmış araçlar kullanarak izleyenleri şaşırtan oyunlar göstermeyi meslek edinmiş kimse; gözbağcı, illüzyonist, sihirbaz.  Hokka oyunu,…

 • Hititler Hakkında Kısa Bilgi

  Hititlerin başkenti Hattuşa’dır (Hattuşaş). Hattuşa bugün ilimiz olan Çorum sınırları içinde yer alır. Hitit krallarının yanında “Tavanna” denilen kraliçelerde yönetimde söz sahibi idi. Buda Hitilerde kadına önem…

 • Halifelik Neden ve Ne Zaman Kaldırıldı?

  Hilafetin kaldırılması, TBMM tarafından laiklik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle halifeliğe son verilmesi olayı (3 mart 1924). TBMM 1 kasım 1922’de hilafetle saltanatı birbirinden ayırmış ve…

 • Herodot Tarihi Nedir? Ne Anlatır? Özelliği

  Herodot tarihi (hellenistik dönemden beri dokuz kitap halinde bölümlendirilmektedir), Med savaşlarını ve bu savaşlara katılan kavimleri incelemek isteyenler için en önemli kaynaktır; bu yapıt meraklı…

 • Harem Nedir Tarihi

  En basit bir Türk ailesinin bile özel yaşamı kutsal bir sır gibidir. Yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınların yaşadığı harem her ailenin namusu, kutsal bir köşesidir. Zevce…

 • Hadım Olmak (İğdiş Edilmek) Nedir Neden Uygulanır?

  Hadım: erkekliği giderilmiş erkek. Osmanlı devletinde saraylarda ve vezir konaklarında harem denen kadınlara özgü dairelerde hizmet gören görevliler. Sakatlanmamış olmalarına karşılık yahudi kralların odalarının korunmasıyla…

 • Göktürkler Kimdir Kısaca

  GÖKTÜRK DEVLETİ (552 – 659)  I. Göktürk Devleti Bumin Kağan tarafından Ötüken’de kurulmuştur. Hunlardan sonra Orta Asya’ya hâkim olan Avarlar etkisiz hâle getirerek Orta Asya’da…

 • Gazneliler Dönemine Ait Eserler Nelerdir?

  Gazneliler Devleti (963-1187), bugünkü Afganistan’da kurulmuştur. Başkenti Gazne’dir. Bu devletin en ünlü hükümdarı Sultan Mahmut’tur. Onun zamanında Horasan ve Harzem ele geçirilmiştir. Gazneli sanatı, İslamiyetten…