Genel KültürTarih

Hünkar İskelesi Antlaşmasının Önemi Nedir?

Hünkar İskelesi antlaşması, Osmanlı devletiyle Rusya arasında Hünkâr iskelesi denilen yerde imzalanan antlaşma (8 temmuz 1833).

Altı açık, bir gizil maddeden oluşan bu antlaşma, görünüşte bir karşılıklı savunma ve işbirliği antlaşması niteliğindeydi. Sekiz yıllık bir süre için geçerli olan antlaşmaya göre, taraflardan birinin üçüncü bir ülke tarafından saldırıya uğraması halinde, öteki kara ve deniz kuvvetleriyle ona yardım edecekti. Ancak gizli madde Osmanlı devletine, Karadeniz’e çıkmak isteyecek bütün yabancı savaş gemilerine Boğaz’ı kapatmak zorunluğunu getiriyordu. Böylece Türkiye fiilen Rusya’nın koruması altına girmiş oluyor, Boğazlarda üstünlük Ruslara geçiyordu. Bundan memnun olmayan batılı ülkeler (İngiltere, Avusturya, Prusya, Fransa) Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın fiilen sona erdiği 1841 yılında Londra’da toplanarak, Boğazlar sorununa kesin bir çözüm getirmeye karar verdiler. Osmanlılar ‘ın ve Ruslar ın da katılmasıyla, 13 temmuz 1841’de Boğazlar mukavelesi imzalandı.