Genel KültürEkonomi

Adi Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Özellikleri

ADİ ŞİRKET (Ortaklık).Kuruluş işlemleri basit ve kanuni açıdan özel şartlara bağlı olmayan, ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunmayan, sermaye ve sözleşme şartları isteğe bağlı olan bir şirket türü.

Adi şirketi diğer ticari şirketlerden ayıran en önemli özellik; ticaret kanununda düzenlenen şirketlerin tümünün tüzel kişiliğe sahip olmasına karşın borçlar kanununda düzenlenen adi şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla adi şirketin ticaret unvanı alma zorunluluğu da yoktur. Adi şirketin kuruluşu, kanun tarafından belirlenen özel bir şekle bağlı değildir. Ortakların sözlü olarak anlaşmalarıyla bile adi şirket kurulabilir ki veya daha çok kişinin ortak bir işi yürütmeleri, sermayeye katılmaları, kâr ve zararı aralarında paylaşmaları bile adi bir şirketin varlığını gösterebilir.

Adi şirkette her ortak, nakit, mal, alacak veya emek şeklinde şirkete katılma payı getirebilir. Ortakların ortaya koydukları sermaye üzerindeki mülkiyet hakkı genelde bütün ortaklara aittir. Yani, hiç bir ortak bu sermaye üzerinde kendi adına tasarrufta bulunamaz. Ancak şirketin sona ermesi durumunda ortak kendine ait sermaye üzerinde hak isteyebilir. Ortaklar arasındaki ilişkiler kanun hükümlerine aykırı olmama koşulu ile istenildiği şekilde düzenlenebilir, örneğin; ortaklardan birinin kâra katılmamasının kararlaştırılması veya kazancın sadece bir veya birkaç ortağa ait olması şeklindeki kararların geçerliliği yoktur. Şirkete ait kâr ve zararın ne şekilde paylaşılacağı sözleşmede belirtilmemişse, ortaklar arasında eşit olarak bölünür. Adi şirketin kazancı kurumlar vergisine tabi değildir. Ortakların vergileri kişiseldir.

Adi şirketler genellikle sürekli olmayan şirketlerdir, çünkü kuruluş sözleşmelerinde aksi belirtilmemişse ortaklardan birinin ölmesiyle şirket son bulur. Bunun yanısıra; şirket amacının elde edilmesi veya edilemediğinin kanıtlanması, şirket için belirlenen sürenin sona ermesi, ortaklardan birinin iflası, ortakların oybirliğiyle şirketin sona erdirilmesine karar vermeleri veya kanuna aykırı hareket edilmesi sonucu mahkeme kararıyla şirkete son verilmesi gibi durumlarda adi şirket sona erer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir