Halk İnançları

 • Ölen Kişinin Kıyafetleri ve Eşyaları Ne Yapılır?

  Anadolu’da ölen kişilerin eşyaları ile ilgili uygulamalar genellikle aynıdır. Ya hatıra olarak saklanır veya fakir fukaraya verilir, evinde halı kilim var ise aynen tabutun üzerine…

 • Şaman Hastalığı Ölüp Dirilme

  Şaman hastalığı adı da verilen “mistik parçalanma” ise Şamanizm’de “ölme dirilme” şeklinde olmaktadır. Şaman adaylarının öğrenimleri sırasında olan transa geçme (kendini kaybetme) olarak görülen olgu…

 • Anadolu’da Göz ve Nazar İnançları

  Anadolu dokumalarında sık sık görülen ve yörelere göre göz, kemgöz, kötü göz, muska… gibi isimler alan inanışlar vardır. Bunlar Anadolu anasının tüm varlıklarını, kötülüklerden ve…

 • İnanç Nedir? Batıl İnanç Nedir? Batıl İnanç Örnekleri

  İnanç Nedir? Bir kimsenin ya da bir şeyin var olduğuna, bir öğretinin, bir savın doğruluğuna inanma olgusu. İnanılan şey; din, felsefe, siyaset konusunda benimsenmiş kanı:…

 • Ölü Gömme Gelenekleri

  Anadolu’da Yenitaş döneminde ölüler yerleşme içine gömülüyordu. Ölümden sonra yaşamın sürdüğü inancından yola çıkarak ölülerin yanlarına günlük yaşamlarında kullandıkları çok çeşitli eşyalar, araçlar, gereçler bırakılıyordu.…

 • İstanbul Eyüp Niyet Kuyusu Tarihi

  İstanbul kadınlarının ziyaret ettikleri kuyu Eyüp’te, Gümüşsuyu’ndadır. Yakınlarından uzun zaman haber alamayanlar veya değerli eşyalarını kaybedenler buraya gelir, abdest aldıktan sonra kuyunun yanında iki rekat…

 • Türk Folklorunda Evler ve Evlerle İlgili İnançlar

  Türk folklorunda eve ilişkin pek çok inanış vardır. Anadolu’da günümüzde de yaygın olan bu inanışlardan bazıları şöyledir: Yeni yapılacak evin temeli kazıldığında kemik ya da…

 • Eski Türk İnançları Örnekleri

  Azeri Türklerinde bir kadının diz çökmesi, yazmasını yere atması, kan davalı, tüfekli düşmanları bile engelleyebilir. Doğu Anadolu’da bir kadının yazmasını düşmanın ayaklarının önüne atması düşman…

 • Aşerme İle İlgili Halk İnançları

  Doğumla ilgili halk inanışlarında yiyecek ve içeceklerin en belirgin görüldüğü dönem aşerme dönemidir. Aşerme deyiminin aslı, “yiyeceklerden tiksinme” anlamına gelen aş yermedir. Aş yerme deyimi…

 • Güneş ve Ay İle İlgili Halk İnançları

  Güneş ve Ay Üzerine Halk İnanışları, Ülkemizin çeşitli illerinden derlenen gök cisimleriyle ilgili inanışlar, uygulamalar, pratikler Halk inanışlarında güneşle ay çoğu kez birlikte söz konusu…