Trend

Yusufçuk Kuşu Efsanesi (Yusufçuk Kuşunun Hikayesi)

Yusufçuk Kuşu Efsanesi (Yusufçuk Kuşunun Hikayesi) Anadolu’da pek çok yusufçuk efsanesi anlatılır. Yusufçuk Kuşu ile ilgili iki efsane, hikaye

Anadolu’da kuşlar hakkında pek çok hikaye anlatılır. Bilhassa guguk, ibibik ve yusufçuk gibi kuşlar hakkında anlatılanlar pek çeşitlidir. Her bölgede anlatılan birbirinden farklıdır. Kuşa dönüşme motifinin bu kadar çok olması, Anadolu insanının ince zekasının tabii bir tezahürü olsa gerek. Aşağıda, yusufçuk kuşu ile ilgili 2 ayrı hikayeyi vereceğiz. Bunların dışında Anadolu’da pek çok yusufçuk efsanesi anlatılır 

Yusufçuk vaktiyle çok yaramaz bir çocukmuş. Annesi yemek pişirirken gelir, yemeğin üzerinden yermiş, olmadık yaramazlıklar yaparmış.

Bir gün annesi süt pişirirken Yusuf sütü içmeye çalışmış. Annesi de elindeki kepçeyle başına vurup şöyle demiş:
Sen kuş olup pırlayasın, bir daha gözüm görmeye!

O anda Yusuf kuş olup uçmuş. Annesi de yandım yandıma düşmüş. Elindeki kepçeyle bir de kendi başına vurmuş ve Allah’ım beni de kuş eyle. demiş. Anne de kuş olup uçmuş; başlamış Yusuf’unu aramaya. Bir yandan onu ararken bir yandan da şöyle bağırırmış:

Yusuuuf, gel, iç… Yusuuuf, gel süt iç.

Yusufçuk kuşlarının başlarındaki beyazlık da kepçenin iziymiş.

Yusufçuk Kuşu Hikayesi

Vaktiyle bir beyin iki çobanı varmış. Tesadüf bu ya her ikisinin de adı Yusuf’muş. Bu çobanlar, beyin sürülerini alır, tarlalarda, meralarda otlatırmış. 

Bir gün Yusuflardan biri sürüsünü adaşına bırakarak bir düğüne gitmiş. O, düğünde eğlenmekte olsun, diğerini de bir gaflet basmış, derin bir uykuya dalmış. Hayvan bu, çobanın başında bekleyecek değil ya; almış başını, çekip gitmiş.

Akşam vakti Yusuflar süklüm püklüm beylerinin karşısına çıkmışlar. Ağanın sözü kısadır: «Ya sürüleri mi bulacaksınız, veya ben edeceğimi bilirim demiş.
Çobanlar başlamışlar sürüleri aramaya. Biri gitmiş bir tepeye, öbürü gitmiş bir tepeye; durmadan birbirlerine bağırırlarmış:

Yusuuuf! Buldun mu?
Yusuuuf! Buldun mu?

Bulamamışlar tabii sürülerini, ama Allah Teala onlara acımış ve her ikisini de kuş yapıvermiş. Yusufçuk kuşlarının Ötüşü, birbirine bağıran iki çobanın seslerinden iz taşırmış:

«Yusuuuf, bulu bulu!..» «Yusuuuf, bulu bulu..» diye ötmeleri hep bu aramalarının neticesiymiş.

Kaynak: Saim Sakoğlu / 101 Anadolu Efsanesi

Yusufçuk Kuşu ile ilgili olarak bildiğiniz efsane ve hikayeleri yorum bölümüne yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler