Mitoloji

 • Türk Mitolojisinde Kız Motifi

  Kız motifinin Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır (ak kızlar, bahadır kızlar, dev kız, kurt kız, vb.). Ak kızlar tanrı Ülgen*’in kızları olan deniz tanrıçalarıydı.…

 • Eski Türklerde Dokuz Sayısının Önemi

  Eski Türklerde Dokuz Sayısı Neden Önemlidir? Dokuz Hangi Anlamlara Gelir? Farklı Kültürlerde Dokuz İnancı  Eski Türkler’de dokuz sayısının önemli bir yeri vardır. Altay yaradılış destanında…

 • Aşk Tanrısı Eros Kimdir Kısaca Hikayesi

  AŞK TANRISI veya EROS. Yunan tanrılarından. İlk Kaos’tan doğmuş olan Eros, dünyanın en önemli unsurlarından birini meydana getiren yaratıcı bir tanrıdır. M.ö. VI. yy. dan…

 • İlk Türk Destanları Nelerdir?

  Saka Türkleri, MÖ yedinci yüzyılda ilk Türk devletini kurup MÖ ikinci yüzyıla kadar yaşattılar bu devleti. Saka Türklerinin İranlılarla yaptıkları savaşlar Alp Er Tunga destanında…

 • Altay Türklerine Göre Dünya Nasıl Yaratılmıştır?

  Özet şöyle: Daha yer ve gök yaratılmadan önce, her şey sudan ibaretti. Ne toprak, ne gök, ne güneş, ne de ay vardı. Bütün tanrıların en…

 • İlk Türk mitoslarına hangi eserlerde rastlıyoruz?

  İlk mitoslara her milletin Kosmogoni’sinde, yani dünyanın yaradılışı efsanelerinde rastlanır. Efsane; bir tabiat olayının, bir varlığın, tabiat unsurlarından birinde olan bir değişikliğin, akıldışı ve olağanüstü…

 • Yunan ve Latin Mitologyası Neden Önemlidir?

  Batıyı, Batı sanat ve edebiyatını, Tanzimattan bu yana bu mitosların Türk edebiyatındaki yansıma ve görüntülerini anlamak için gerekli. İsmail Habip Sevük’ün Avrupa Edebiyatı ve Biz…

 • Türk Mitolojisinde Dağ Ruhu

  Mitolojilerde yaygın olan tabiatta her nesnenin bir ruhu, iyesi bulunduğu inanışı, dağ için de geçerlidir. Dağların ve taş yığınlarıyla oluşturulan obaların sadece kendi ruhlarını değil,…

 • Türk Mitolojisinde Aslan Ne Anlama Gelir?

  Aslan; Türk mitolojisinde, güç, yiğitlik simgesidir Hanname”de Yasef’in çocuklarını”, ya aslan ya da kurt olarak doğdukları anlatılır. Bu çocuklardan aslan olarak doğanlar büyüdüklerinde kağan olurlar.…

 • Asa Nedir? Mitolojide Asa Ne Demektir?

  Asa nedir? Mitoloji de Asa hangi anlama gelir, ne demektir? İslamiyet’te Asa neyi simgeler.   Bir krala, imparatora ait egemenlik simgelerinden biri olan değnek. Üstün bir…