Genel KültürDini Konular

Babailik Nedir? Babailik Nasıl Ortaya Çıktı? Tarihçesi

Babailik, Moğol istilası öncesinde Anadolu’daki Türkmenleri etkileyen ve Türkiye’nin toplumsal ve kültürel tarihinde önemli yeri olan dinsel ve toplumsal hareket.

Amasya’nın Çat köyüne yerleşen Baba” İlyas’ın siyasal bir boyut da kattığı aşırı Şiilik, yerel inançlar ve şamanlıktan kaynaklanan görüşleri, İslam öncesi inanç ve geleneklerini büyük ölçüde koruyan Türkmenler arasında etkili oldu. Kentlerdeki yerleşik halka dayanan bir devlet kuran Selçuklular ‘ın dışladığı Türkmenler, peygamberlik mertebesine yükselttikleri ve “Baba Resul” diye andıkları Baba İlyas ve halifesi Baba’ İshak’ın önderliğinde Selçuklu devletini temelinden sarsan büyük bir ayaklanma başlattılar

Kırmızı başlık, siyah cübbe ve nalın giyen ve halife Ali’yi aşırı derecede yücelten Babailerin din ve tasavvuf alanındaki düşünceleri yeterince bilinmemektedir. Düşüncelerinin ve eylemlerinin kaynakları, nedenleri; tasavvuf, din ve siyaset alanlarındaki etkileri hakkında, farklı görüşler öne sürülmektedir. Bununla birlikte, Anadolu’da Babailer ayaklanmasının bastırılmasından (1240) sonra gelişen Bektaşilik, Hurufilik ( Hurufilik Nedir?)  kızılbaşlık gibi genellikle ehli sünnet dışı sayılan akımların babailikten kaynaklandığı ve babailiğin, bu akımlar içinde eriyip ortadan kalktığı kabul edilir.