Genel KültürEdebiyat

Baybars Hikayesi Nedir? Özeti

Baybars  Hikâyesi, Siret Baybars olarak da bilinir. Memlûk hükümdarı I. Baybars’ın yaşamı çevresinde oluşmuş halk hikayesi

Tarihsel gerçeklerle çeşitli söylentilerin bir masal karışımıyla birbirine karıştırıldığı öyküler, İç içe geçmiş bir yapı gösterir, öykülerin oluşmasında I. Baybars’ın kahramanlıklarıyla ilgili söylentilerin büyük payı olmakla birlikte, sonraları birçok başka kişi ve olay da bu öykülere katılmıştır.

Baybars Hikayesinin ilk kez ne zaman ve kim tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Elde bulunan nüshaların en eskileri 18. yüzyıldan kalmadır. Bazı nüshalarda yazar olarak İbnü’d-Dinari adı geçer. Ayrıca bazı bölümlerde devlet görevleriyle ilgili unvanlar verilir ve bunların kitabın yazarları olduğu belirtilir Baybars Hikayesinde yer alan öykülerden bazıları Bin Bir Gece Masallarına da girmiş ve sonradan eklenen bölümlerden birinde yer almıştır, öykülerin, 50 bölümden oluşan tam bir nüshası Kahire’de basılmıştır.