HalkbilimiGelenekler

Bayramların Önemi Nedir Kısaca

Bayram, törensel etkinliklerle kutlanan gün. Bayramlar temelde bir toplumun ya da grubun birlik ve özdeşlik duygusunun canlandırılmasını amaçlar. Bu nedenle bayram günlerinin çoğu söz konusu grup İçin ortak bir simge durumuna gelmiş belirli tarihsel ya da efsanevi olayların, gerçek ya da kurmaca bir başlangıcın anıldığı yıldönümleridir. Benimsenen takvime göre her yıl belirli günlerde ortaklaşa yapılan törenler, bu törenlere katılanların özdeşliğini çevrimsel olarak yeniler.

Kutlayanların özdeşlik duygusunu temellendiren öğelerin niteliğine göre bayramlar dinsel ve ulusal olmak üzere başlıca 2 kategoriye ayrılabilir Ama kültürel, folklorik ya da toplumsal niteliği ağır basan bayramlar da vardır.

Hemen her kültürde rastlanan yeni yıl ve bahar bayramları ( Nevruz)  kökleri binlerce yıl öncesine uzanan, insanların doğanın çevrimsel düzenine katılışını simgeleyen önemli birer kültür öğesidir. Toplumsal içerikli bayramların en yaygın örneklerinden biri. toplumun emeğiyle geçinen kesimlerinin birliğini ve kimlik ortaklığını vurgulayan 1 Mayıs’tır. Tıp bayramı, basın bayramı gibi gelenekler de toplumun tümünün değil, belirli kesimlerinin, genellikle de meslek gruplarının birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlar.

Bayramların, simgeledikleri birleştirici öğenin toplum ya da grup yaşamındaki etkinliği zayıfladıkça sıradan dinlenme günlerine dönüşmesi sık rastlanan bir durumdur. Bazı durumlarda eski törenlerin yerini bayramın kökenindeki amaçla hemen hiç yakınlığı olmayan tören ya da eğlenceler alır; Katolik Kilisesinin yortu takviminden kaynaklanan karnaval buna örnektir.

İslam’daki iki bayram, Hicri takvimin Şevval ayının ilk gününde başlayan Ramazan Bayramı ile Zilhicce ayının 10’undu başlayan Kurban Bayramı, Hz. Muhammed tarafından Arapların daha önce oyun ve eğlencelerle kutladığı iki bayrama son verilerek onların yerine getirilmiştir. Bu nedenle İslam’ın geleneksel yorumu bu bayramlarda oyun ve eğlenceler düzenlenmesine özellikle karşı çıkar, İkisinin de toplumsal ve dinsel içeriklerini vurgular.

Ulusal bayramlar için Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Cumhuriyet Bayramı; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Zafer Bayramı.