Büyü Var Mı? Büyüye İnanılır Mı?

Büyü boş bir inançtır. Büyüye inananlar iyilikleri veya kötülükleri bazı kimselerin üzerine yönelterek onlara fayda sağlayabileceklerini veya zarar verebileceklerini sanırlar.

Büyünün insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Çok eski çağlarda, çok tanrılı dinlerin bulunduğu sıralarda insanlar tanrılarla olan münasebetlerini düzenlemek için bazı hareketlerde bulunurlardı. Böylece, onların lütuf ve ihsanlarını kendi üzerlerine çekmiş, üzerlerindeki kötülükleri def etmiş olduklarına inanırlardı. Dinlerin gelişmesi sonunda tektanrılı dinler ortaya çıktı. Bu dinler kendilerinden önceki dinlerdeki gelenek, tören, ayin, sihir ve büyüleri yasak ettiler. Buna rağmen birçok adet ve inanışlar bırakılmadı, nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar geldi. Büyü de bunlardan biridir. Birçok Müslüman ve Hıristiyan topluluklarında aynı büyülere rastlanması da bunu gösterir.

Büyü daha çok kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşinden soğutmak veya ayırmak yahut bunun tamamen aksini sağlamak, insanların bazı kabiliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak, sevilmeyen birisini hasta etmek, sakatlamak, hattâ öldürmek için yapılır.

Bizdeki eski inanışlara göre, meselâ beraat etmek isteyen sanık, hakim huzuruna çıkmadan önce parmağına ölmüş bir kimsenin nişan yüzüğünü takardı. Kadınlar, kocalarının kendilerine daha fazla ilgi göstermelerini sağlamak için deniz kıyısından toplanmış 41 tane çakılın her biri üzerine Yasin okuyup mangala gömerlerdi. Bunun gibi, yarasanın boyun kemiğindeki delikten kime bakılırsa, o kimsenin bakan kimseye bağlanacağına inanılırdı. Bir kadın tırnağını kesip ateşte yaktıktan sonra biberle karıştırarak kocasına yedirirse, sözde kocasının sadakatini sağlamış olurdu. Nikâh kıyılırken bir kilidi kilitlemek, veya bir atın kazığını yere çakmak gibi hareketlerin erkeğin erkeklik kudretini azalttığına inanılırdı Bu son büyünün benzerine Fransa’da da rastlamak mümkündür.

Büyünün tesirlerini tehlikesiz hale sokmak için ya o büyüyü bozmaya çalışılır, veya büyüyü tesirsiz kılacak başka büyüler yapılırdı. Bunun gibi, üzerlerine bazı dualar ve yazılı muskalar taşımakla da bir kimsenin büyülerin kötü tesirinden korunabileceğine inanılırdı.

Bugünkü bilim çağında bu gibi boş şeylere inananlar artık kalmamıştır; büyü şimdi ancak masallarda yeri olan bir şeydir.

Kaynak: Hayat Ansiklopedisi Cilt 2 Sayfa 700