HalkbilimiHalk İnançları

Cemre Düşmesi Nedir? Cemreler Ne Zaman Düşer?

Cemre düşmesi nedir? Cemreler ne zaman düşer? Cemre düşmesinin tarihi hakkında bilgiler.

CEMRE  (cemre, kor halindeki ateş). İlkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan ısıtıcı kuvvet, ısı yükselmesi.

Eskiler yılı kasım ve hızır günleri olmak üzere ikiye ayırmışlardı. Kasını 180, hızır ise 186 gündü. Kasım günleri, kasım ayının sekizinci günü girer. Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen erbain: seksen altısında da elli gün anlamına gelen hamsin girer, böylece kışın en soğuk zamanları sayılan doksan gün geçmiş olur. Kasımın doksanı, halk arasında kantar ağıdı deyimi ile anlatılır. Kasımın yüzü, geldik yüze. çıktık düze; yüz ellisi ise yüz elli, yaz belli sözü ile karşılanır. Kasımın yüz beşinde (19-20 şubat). birinci cemre havaya; yüz on ikisinde (26-27 şubat) ikinci cemre suya; yüz on dokuzunda da (5-6 mart) üçüncü cemre toprağa düşer. Yani eski takvimlerde, önce havanın, sonra suyun, sonra da toprağın ısındığı kabul edilirdi.

Arafat’tan gelen hacıların Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığınlara verilen ad. Bunların sayısı üç ‘tür, birbirinden birer ok atımı uzaklıktadır.

Cemre yanmış kömür parçası, kor anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Ufak çakıl taşı anlamına da gelir. Minâ Vâdisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attığı taşlarla meydana gelen yığınlara da cemre denilir

Cemre düşmesi tâbirine çeşitli rivayetler karışmaktadır. Bunlardan birine göre, göçebe Araplar kasım ayında birbiri içine üç çadır kurar veya iç içe üç ağıl yapar, dış çadır veya ağılda büyükbaş hayvanlarını, orta kısımda küçükbaş hayvanlarını, iç kısımda da kendilerini barındırırlarmış. Bu iç İçe kısımlarda ayrı ayrı ateş yakar, ısınırlarmış. Hava ısındıkça ence dış kısımdaki ateşi, daha sonra ortadaki ateşi, en sonunda en içerideki ateşi söndürür, buna cemre düşmesi derlermiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir