Güncel

Güncel Bilgiler, Güncel Konular, Güncelliğini her zaman koruyan önemli sorunlar ve çözüm yolları.

 • Altın Bileziklerin Tarihçesi

  Doğu’da, hem erkekler hem de kadınlar bilezik takarlardı; Roma’da ise bilezik, askeri ödül olarak veriliyordu. Buna karşılık, Yunanistan’da yalnızca kadınların bileklerine, kollarına, ayak bileklerine hatta…

 • Geçmişte Kullanılan Bıçaklar ve Özellikleri

  Anadolu’da bıçağın, tarihöncesi, dönemlerden beri kullanıldığı bilinmektedir. Arkeolojik kazılardan çıkan buluntular ve çeşitli tarihsel yapıtlar üzerindeki kabartmalar bunu kanıtlamaktadır. Bıçağın biçimsel olarak geçirdiği değişimlere ilişkin…

 • Beşik Nedir? Türklerde Beşiğin Önemi

  Beşik: Süt çocuklarını sallamaya yarayan küçük karyola. Beşik:  Bir şeyin çıktığı, doğup geliştiği yer: Anadolu, çeşitli uygarlıkların beşiğidir.  (Bir kimsenin) beşiğini sallamak, onu çok küçükten…

 • Bekarlık Ne Demek? Toplumda Bekarlık Algısı

  Bekar Evli olmayan kimse için kullanılır: Bekâra karı boşamak kolay (atasözü) 2. Tek başına yaşayan erkek 3. Bekâr odaları, bekârların, kırsal kesimden gelen işçilerin öğrencilerin…

 • Bayrak Nedir? Neyi Temsil Eder? Tarihi

  Bayrak nedir, neyi temsil eder, Aynı bayrak altında yaşamak ne demektir, Bayrakların tarihi ve Türk tarihinde kullanılan bayraklar hakkında kısa bilgi. BAYRAK, devletlerin ve milletlerin…

 • Aristoteles Mantığı, Temel İlkeleri, Felsefi Görüşleri

  Aristoteles, gelmiş geçmiş en engin zekalardan biridir. Eserleri, yüzyıllar boyunca, insan bilgisinin ulaşabileceği en son sınırlar olarak kaldı. Gerçekten de Aristoteles, eskilerin bütün bilgilerini edinmiş…

 • Arma Nedir? Arma Nerede Kullanılır? Çeşitleri

  Arma Bir devlet, bir şehir, bir hükümdar, bir din veya soylu bir aileyi temsil eden özel alamet. Armalar bir resim olabileceği gibi, resim ve yazılarla,…

 • Ata Kime Denir? Atalarımız Ne Demek?

  Ata: Geçmişte yaşamış olan kimse, cet: Damarlarında hala kımız ile beslenen atalarının kanı mevcut olduğunu… (A. H. Müftüoğlu). Vatan bizim mülkümüz değildir, mezarda yatan atalarımızın…

 • Adliyelerin Tarihçesi ve Gelişimi

  Tarihçe: Türkiye’de adliyenin gelişmesi 3 dönemde incelenebilir. Genel olarak din esaslarına dayanan ilk dönem, Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839 yılına kadar uzanır. Bu…

 • Türkiye’de Basın Tarihi, Ulusal ve Yerel Gazeteler

  Türkiye’de basının başlangıcı, Avrupa’ya kıyasla bir hayli sonradır. Yabancıların 1789 Fransız Devrimi’nden başlayarak Fransızca ya da Türkçe, İstanbul ve İzmir’de çıkardıkları bazı gazeteler ve Mısır…