Genel KültürEkonomi

Ekonomide Kar Nedir? Ne Anlama Gelir?

KAR. Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark. Bunun yanında girişimlerin yönetilmesi veya girişilen risk sonucunda elde edilen net kazanç olarak da tanımlanır, işi idare eden ve riski yüklenen kişiye girişimci denilir.
Girişimci, iş gücü, toprak ve bina kiralanması, materyal ve gerekli iş aletlerinin satın alınabilmesi için gerekli paranın sağlanması işlerini yüklenen kişidir. Bu ödemeler, belirli bir sırada, antlaşmalar temelinde yapılır ve girişimden elde edilen kazancın dışında bir kaynaktan sağlanmalıdır. Eğer, elde edilen kazanç yapılan masraflardan fazla ise aradaki olumlu fark kârdır.

Ekonomik bir tanımla kâr, girişimciye bütün gerekli harcamalar yapıldıktan sonra kalan gelirdir. Bu yüzden, serbest rekabetçi bir ekonomide etken faktör,girişimcinin rolüdür. Bu tür ekonomiler, girişimci sistemler olarak da tanımlanırlar.

Kâr belirsizdir. Bazen girişimci kâr etmeyi beklerken zarar edebilir ve o zaman girişimcinin kârı negatiftir. Girişimcinin ücretli çalıştığı zaman alabileceği maaş ile anaparasının pazar oranlarıyla getireceği faiz gelirinin de dahil olduğu normal kâr diye tanımlanan kâr olayı da ekonomistlerce çok kullanılmaktadır.

Eğer, yapabilirse üretim teknolojisini modernleştirerek maliyetini düşürmek veya piyasaya yeni ve geliştirilmiş ürünler çıkartmak yollarıyla piyasayı elinde tutabilir.

Dinamik bir toplumda sürekli değişme, buna bağlı olarak da sürekli risk bulunur. Girişimci, bu değişmelere ve risklere uyum gösterebilecek yetenekleri olduğuna güvenmek zorundadır. Yeterliliğinin sınırı sahip olduğu bilgi seviyesine bağlıdır. Eğer,* işi İle ilgili tüm bilgilere eksiksiz olarak sahipse hiçbir zaman zarar etmeyecektir. Rakipleri de ay m derecede bilgiye sahiplerse kazancı çok fazla olmayacaktır. Sonuçta bilginin yanında yöneticilik yeteneğinin de önemli rolü vardır.

Serbest rekabetçi ekonominin vazgeçilmez unsurları olan girişimciler, yalnız toplumun veya işçilerin kullanıcısı değildir. Artırmak istediği kâr daha iyi ürün, daha iyi dağıtım ve düşük maliyet yoluyla içinde bulunduğu ekonomik şartları daha ileriye götürme çabalarının bir mükafatıdır. Bunun yanında üretimin, toplumun en acil ihtiyaçlarının sağlandığı alanlarda değil en çok kâr edilen alanlarda yoğunlaşmasından da kaçınmak gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir