Deyim Hikayeleri

Deyim hikayeleri, Deyimler ile ilgili kısa hikayeler.

 • Denize Düşen Yılana Sarılır Anlamı Hikayesi

  Denize Düşen Yılana Sarılır Anlamı Denize Düşen Yılana Sarılır, sözü  kötü bir durumdan kurtulmak için normal şartlarda kabûl edilemez ama daha az kötü bir duruma razı…

 • Davulun Sesi Hoş Gelir Anlamı Hikayesi

  Davulun Sesi Hoş Gelir Anlamı Bu söz, bir işin dışarıdan bakıldığında kolay gözüktüğünü belirtmek için kullanılır. Davulun Sesi Hoş Gelir Hikayesi Kızcağızın birini istemediği bir…

 • Çizmeden Yukarı Çıkma Anlamı Hikayesi

  Çizmeden Yukarı Çıkma Deyimi Ne Demek Anlamı Çizmeden Yukarı Çıkma Deyimi, bir işe haddi olmadığı halde karışanları tarif ve ikaz etmek için kullanılır. Çizmeden Yukarı…

 • Çıkar Ağzından Baklayı Anlamı Hikayesi

  Çıkar Ağzından Baklayı Ne Demek Anlamı Çıkar Ağzından Baklayı deyimi , “lâfı dolaştırma, söylemek istediğini açıkça söyle” mânâsında kullanılır. Çıkar Ağzından Baklayı Hikayesi Çok küfürbaz…

 • Bu Kadarcık Kusur Kadı Kızında da Bulunur Anlamı Hikayesi

  Bu Kadarcık Kusur Kadı Kızında da Bulunur Ne Demek Anlamı Bu Kadarcık Kusur Kadı Kızında da Bulunur deyimi, hangi durumda olursa olsun, herkeste bir kusur…

 • Bize De Mi Lo Lo Anlamı Hikayesi

  Bize De Mi Lo Lo Anlamı Anlamı Bize de mi lo lo? deyimi , “herkesi aldatabilirsin, ancak biz işin aslını biliyoruz!” anlamında kullanılır. Bize De…

 • Ben Allah’ın İşine Karışmam Deyiminin Hikayesi

  Ben Allah’ın İşine Karışmam Deyiminin Hikayesi Bir Bektaşi Dervişi, hamama gitmiş. Bakmış ötede beride irili ufaklı hamamböcekleri gezinmekte. Hem kızmış hem içi kalkmış: “Hey, benim…

 • Balık Kavağa Çıkınca Anlamı Hikayesi

  Balık Kavağa Çıkınca Deyiminin Anlamı Balık Kavağa Çıkınca deyimi , bir işin hiçbir zaman olmayacağını anlatmak için kullanılır. Balık Kavağa Çıkınca Hikayesi Eski İstanbul, şimdikine…

 • Balık Baştan Kokar Anlamı Hikayesi

  Balık Baştan Kokar Deyiminin Anlamı Balık Baştan Kokar, deyimi  bir toplumda bozulmanın en baştaki ida reci sınıfından başladığını anlatmak için kullanılır. Balık Baştan Kokar Hikayesi…

 • Ayıkla Pirincin Taşını Anlamı Hikayesi

  Ayıkla Pirincin Taşını Deyiminin Anlamı Ayıkla Pirincin Taşını, deyimi bir işin pek karışık, dolambaçlı ve içinden çıkılmaz bir hâl aldığı durumu anlatmak için kullanılır. Ayıkla…