Genel KültürDeyim HikayeleriEdebiyat

Güme Gitmek Deyiminin Anlamı Hikayesi

Güme Gitmek Deyiminin Anlamı

Güme Gitmek deyimi , boşa gitmek, harcanmak mânâsında kullanılır.

Güme Gitmek Deyiminin Hikayesi

Bir zamanlar, İstanbul’un dirliğini, düzenini denetleyen Yeniçeriler, çarşı pazar dolaşıp yolsuz davranışlarda bulunanları toplar, aralarına katarak kışlalarına götürür, bir odaya kapatırlarmış. Suçlu buldukları adamları böylece odaya kapatırken de “Hooop… <gümm!” diye bağırmak da âdetleriymiş. Suçlu diye toplananlar arasında, kurunun yanında yaş da yanar misali, zaman zaman suçsuzlar da olurmuş. Halk, bunlar İçin, “günahsız olmasına rağmen götürülüyor” anlamında “adam güme gitti” dermiş.