Genel KültürDini Konular

İlyas Aleyhisselam Kimdir Kısaca

İlyas;  İbranice Eliyau, Eliya, Elia da denir, İsrail Krallığı’nda İ.O. IX. yy.’da Ahab Yezavel döneminde yaşadı. Kenan kültlerine karşı Yehova’nın dinini savundu. Yahudilikte ve izlerine İncil‘de de rastlanan bir inanışla Mesih’in habercisi kabul edilir. Kuran’da ve Tevrat’ta adı geçer; ateşten bir küheylana binerek göğe çıktığı anlatılır, inanca göre, Hak yolundan ayrılarak putlara tapan İsrailoğulları’nı Hak yoluna çekmek için mucizeler gösterdi; önce kuraklık yarattı, sonra yağmur yağdırdı. Her 6 mayıs günü Hızır ve İlyas’ın buluşmaları Hıdrellez adıyla kutlanır.

Kuran’ da şöyle denir: “Zekeriya’ya, Yahya’ya, İsa’ya, İlyas’a da hidayet verdik. Hepsi Salih kimselerdir (VI, 85)”, “İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o kavmine şöyle demişti: —Niye Allah’tan sakınmıyorsunuz? Baal’e (bir put) tapıp yaratanların en güzeli olan Tanrı’yı mı bırakıyorsunuz? Allah, sizin de Rabbinizdir, evvel geçen babalarınızın da Rabbidir. Bunun üzerine onlar İlyas’ı yalancılıkla suçladılar. Bundan dolayı onlar cehenneme hazır olacaklardır. Sonra gelenler arasında onun hakkında iyi bir nam bıraktık. Âli Yasin’e (İlyas’ın babası) ve İlyasoğullarına selam olsun.

Divan edebiyatında İlyas’ın ateşten atla göğe yükselmesi, Tanrı tarafından denizlere egemen kılınması vb. konu edinilir