Genel KültürDeyim HikayeleriEdebiyat

Kozunu Paylaşmak Deyiminin Anlamı Hikayesi

Kozunu Paylaşmak Deyimi Anlamı

Kozunu Paylaşmak deyimi , aralarında anlaşmazlık bulunan kişi ya da grupların bu anlaşmazlığı zor kullanarak sona erdirmesi mânâsında kullanılır.

Kozunu Paylaşmak Deyimi Hikayesi

Koz, ceviz demektir.  Eskiden, çok eskiden, Kastamonu’nun iki köyü arasında, köylerin ortak malı olan büyükçe bir cevizlik varmış. Ceviz toplama zamanı, gün kararlaştırılır, iki köy halkı bir araya gelerek, cevizleri paylaşırlarmış.
Genellikle, ceviz paylaştırılması sırasında kavga çıkar, ahali birbirine girermiş. Bu nedenle iki köyün eli sopa tutan delikanlıları, koz paylaşmagünü için hazırlanır, cevizlerin paylaşılacağı gün kavga çıkacağına ve güçlü olan tarafın paylaşmadan kârlı ayrılacağına inanılırmış.

Bu nedenle bir ana, oğlunun delikanlılık yaşına geldiğini anlatmak ve methetmek için:
“Benim oğlum artık büyüdü, sözünü söyleyecek, kozunu paylaşacak yaşa geldi” dermiş.