HalkbilimiEfsaneler

Tortum Gölü Efsanesi

Göllerimizle ilgili çok güzel ve manalı efsaneler anlatılır. Bingöl İlimizin adını alması, bu güzel hikâyelerden birine bağlıdır. Aşağıda hikâyesi pek duyulmamış bir gölümüzün hikâyesini sunuyoruz. Aynı hikâye, belki başka bîr gölümüz için de anlatılabilir.

Erzurum’un Tortum ilçesinin Uzundere (Azort) bucağına bağlı Uludağ (Hars) köyünden bir çoban sürüsünü otlatırken kulağına bir ses gelir: . Gelireeeem (geliyorum)
Çoban sağına soluna bakınır; hiçbir kimseyi göremez. Kendi kendine vehmettiğini zanneder. Sürüsünü akşama kadar otlatır, akşam olunca da, âdeti üzere köye döner.
Çoban, ertesi gün, yine aynı yerde o sesi bir defa daha işitir:
«Gelireeeem.»
Yine etrafına bakınır; fakat hiç kimseler yoktur. Bu hadise üçüncü gün de aynen cereyan edince çoban, köyündeki ihtiyarlara durumu anlatır, içlerinden gün görmüş biri çobana şöyle der:
«Evlat, yarın da aynı sesi işitirsen cevap olarak «Gel bakalım ne yapacaksın.» de, bakalım ne olacak.»
Dördüncü gün çoban, İhtiyarın dediği gibi, sesi işitir işitmez bağırmaya başlar:
«Gel bakalım ne yapacaksın.»
Çoban bu sözleri söyler söylemez eteklerinde sürüsünü otlattığı dağın yarısı kopar ve aşağıdan akmakta olan Tortum çayının önünü kapatır. Böylece, bir tarafta göl meydana gelir, bîr tarafta da bu kayalardan sular taşarak Tortum Şelâlasi’ni meydana getirir.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir