Genel KültürDini Konular

Umreye Gitmek Ne Demek? Umre Nasıl Yapılır?

Umre (Arapçada “ziyaret”), hacc-i asgar (Küçük Hac) olarak da bilinir, İslamda, Kâbe’yi tavaf ile sa’ydan (Safa ve Merve arasında yürüme) oluşan ibadet.

Her Müslümanın bir kez umre yapması Hanefiler ve Malikilere göre terk edilemez sünnet (sünnet-i müekkede), Hanbelilere göre vacip, Şafiilere göre farzdır. Kurban Bayramı’nın arifesi ile dört günü dışında her zaman umreye gidilebilir, ama ramazanda gidilmesi daha iyi sayılır. Umrenin zorunlu dört gereği vardır: Hac için zorunlu giysi (ihram), Kabe’yi tavaf, sa’y ve saçların tümden ya da bir kısmının kesilmesi (tıraş). Umre yapmak isteyen kişi, haram bölgenin sınırını belirleyen yere (Mikat) gelince hac giysilerine bürünür, bu sırada umreye niyet eder. Mekke’ye girince Kabe’yi dört kez tavaf eder. Tavafın her şavtında Hacerü’l-Esved’i selamlar. Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında yürür. Sa’ydan sonra saçlarını kestirerek ihramdan çıkar ve umreyi tamamlamış olur.