Genel KültürEdebiyat

Urartu ( Keldani) Dili Nedir?

Urartu dili, keldanI dili olarak da bilinir. İÖ 9-6. yüzyıllarda Urartu Krallığının resmi dili.

Hint-Avrupa kökenli olmayan bu dilin, daha eski Hurri diliyle aynı kökten türediği sanılmaktadır. Günümüze ulaşan Urartu metinleri. Yeni Asur yazısı olarak bilinen bir tür çiviyazısıyla yazılmıştır. Urartu dili, hem Asurca hem Urartu diliyle yazılmış iki yazıt sayesinde çözülebilmiştir. İlk güvenilir Urartu dilbilgisi kitabı (1933) Alman Doğubilimci Johannes Friedrich’e aittir.