Genel KültürEdebiyatŞair & Yazarlar

A. Kadir Eserleri (Kitapları) Nelerdir? A Kadir Edebi Kişiliği

Mutlu Olmak Varken, Tebliğ Kitabının Yazarı...

A. Kadir Edebi Kişiliği. A Kadir Eserleri, Kitapları, Şiirleri, Çevirileri. A. Kadir Edebiyat ve Sanat Anlayışı. A. Kadirin Bütün Eserleri,

Ankara Cezaevi’nde Nâzım Hikmetle birlikte yatan A. Kadir büyük ölçüde bu şairin etkisi altında kaldı. Ses ve Yeni İstanbul’da bulunması sakıncalı görülen kişilerle birlikte sıkıyönetimce sürgüne gönderildi. Sürgünlük Edebiyat  dergilerinde yayımlanan şiirlerinde bu etki açıkça görülür. Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğ’de savaşa açıkça karşı çıkarken, yoksul insanları gerçekçi bir bakışla yansıttı. Sürgünden dönüşünde şiirlerini zaman zaman dergilerde yayımladı. Abdülbaki Gölpınarlı ile Farsça aslından düzyazı olarak çevirdikleri Mevlâna’nın şiirlerini serbest nazma dökerek. Bugünün Diliyle Mevlana adıyla bir kitapta topladı (1955).

Çok beğenilen bu kitap üst üste birkaç kez basıldı. 1958’de Azra Erhat’la birlikte yaptıkları İlyada çevirisi ise A. Kadir’in başarılı bir çevirmen olarak  tanınmasına neden oldu. İkinci kitabı Hoş Geldin Halil ibrahim (1959) dönemin şiirsel eğilimlerinin dışında kalan şairin çizgisini değiştirmediğini gösterdi. Bunu Dört Pencere (1962) ve bütün şiirlerini topladığı Mutlu Olmak Varken (1968) izledi.

Çeviri ve eski şiirleri sadeleştirme çalışmalarını sürdüren A. Kadir Bugünün Diliyle Havyam (1964). Bugünün Diliyle Tevfik Fikret”(1967) adlı kitaplarını yayımladı. 1970’te yine Azra Erhat’la birlikte yaptıkları Odysseia çevirisi çıktı. Avrupa ve Üçüncü Dünya ülkeleri şairlerinden tek başına ya da ortaklaşa yaptığı pek çok çeviriyi 3 ciltte Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri adı altında bir araya getirdi (1973-80).

Avrıca Brecht’ten yaptığı şiir çevirileriyle Paul Eluard’dan Asım Bezirci ile birlikte çevirdiği Seçme Şiirler (1961) büyük ilgi gördü. A. Kadir, çevirileri için Habib Edip Törehan (1959), TDK Çeviri (1961). Hasan Âli Ediz Edebiyat Çeviri (1980) ve Yazko Çeviri (1983) ödüllerini aldı. A. Kadir’in 1938 Harp Okulu Olayı ve Nâzım Hikmet (1966) adlı yapıtı da bir dönemin önemli bir olayını aydınlatması açısından büyük ilgi çekmiş bir kitaptır.