Anu Kimdir? Sümer Gök Tanrısı Anu Özellikleri

Anu Kimdir? Sümer Gök Tanrısı ” Anu ” Özellikleri Nelerdir? Anu Tanrısı Hakkında Bilgiler

Anu, Sümerlerde gök tanrısı. Savaş tanrısı İştar’ın kocası. Tanrıların babası ve kralı olarak bilinir. Yerin hakimi Enlik, suların hakimi Ea ile birlikte Babil tapınaklarında üçlü bir bütün teşkil eder ve bunların başıdır. Sümerlerin yaratılış efsanelerinde önemli rol oynar.

Kültü çok eski devirlerde Der şehrinden Erek’e getirildi ve burası uzun zaman kült merkezi oldu. Hammurabi’den önce Anu’nun adı gök ile eş anlamda kullanıldı. Babil ve Asur’da yıldızlara ait teolojide Anu, Enlil ve Ea, sırasıyla tutulma düzleminin kuzey, orta ve güney bölgelerini meydana getiriyordu.

ANU, Sümerler ‘de An, Mezopotamya panteonunda gök tanrısı; tüm tanrıların babası ve kralı.

  • Gökte oluşan yaşam suyunun koruyucusuydu.
  • Sümer yazısında tek bir yıldızla belirtiliyordu.
  • Gökte, Anosmas denilen yerdeki sarayında oturuyor, oğlu Enlil (hava ve yer tanrısı) ile birlikte dünyayı yönetiyordu. Adı Enlil ve Ea ile birlikte anılıyordu.
  • Özellikle Akadlar döneminde önem kazanan tanrının kült merkezi, Der kentiydi. Daha sonra oğlu Enlil, yerini alarak tanrıların babası oldu.
  • Anu, gökyüzü krallığını Alalu’dan alan tanrı olarak, Anadolu’da hurrı-hitit panteonunda da yer aldı.
  • Kumarbi’ efsanesinde, Anu’ nun Alalu’nun oğlu olan Kumarbi ile yaptığı savaş anlatılır.
  • Cennetlerin tanrısı olarak bilinen Anu, daha sonra cennet anlamında da kullanılmıştır.
  • Sanskrit dilinde Hint felsefe sistemlerinden Valiseşika ekolüne göre beş elementin (eter, hava, ateş, su ve toprak) atomik tohumu anlamına da gelmektedir.

İlgili Makaleler