Genel KültürEdebiyat

Bahariye Nedir? Bahariye Örneği

• Nesib bölümünde baharın tasvir edildiği kasidelerdir.
• Bahar; çiçekleriyle, türlü benzetmelerle çok somut biçimde anlatılır.
• Şairin anlattığı bahar doğal tasvirler değildir. Dış dünyayı algılama biçimi ve hayal gücüyle oluşturduğu bir bahardır.
• Bu kasidelerde amaç tasvir değil takdir edilen kişinin övülmesidir.
• Yapılan bahar tasviri asıl konuya giriş olmaktan öteye geçmez.

Aşağıda Nef i’nin IV. Murat için yazdığı kasidenin nesib bölümü örnek olarak verilmiştir.
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subh-dem
Açsun bizim de gönlümüz saki meded sun cam-u Cem

İrdi yine ürd-i behişt oldu heva anber-şirişt
Âlem Behişt her güşe bir Bağ-ı irem

Gül devri Ayş eyyamıdır zevk u sefa hengâmıdır
Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem
Nefi