Türk BüyükleriGenel Kültür

Divane Mehmet Çelebi Kimdir Kısaca Hayatı

Divane Mehmet Çelebi Kimdir Kısaca Hayatı

DİVANE MEHMET ÇELEBİ, türk mevlevi şeyhi (XVI. yy). Sultan Velet’in kızı Mutahhara Hatun soyundan geldiğinden ana tarafından çelebidir. Karahisar mevlevihanesi şeyhi olan babası Bali Mehmet Çelebi, daha sağlığında oğlunu kendi yerine şeyh tayin etti. Divane Meh met Çelebi, babası sağken bir yıl kadar şeyhlik yaptı. Daha sonra yanına aldığı kırk mevlevi şeyhi ve kırk bektaşi abdalı ile birlikte Konya, Necef, Kerbela. Bağdat ve Halep’i dolaşıp Karahisar’a döndü. Bir süre istanbul’da da bulundu. Bu gezilerindeki çalışmaları sonucu mevlevilik hızlı ve büyük bir gelişme gösterdi; Halep, Burdur, Galata, Sandıklı, Eğridir, Midilli, Cezayir ve Mısır mevlevihaneleri açıldı.

Divane Mehmet Çelebi’yi mevleviler, Mevlana’nın yeni bir zuhuru gibi gördüler ve onun keramet sahibi bir veli olduğuna inandılar. Çelebi’nin, Mevlana’nın sandukası üzerinde şarap içecek kadar içkiye ve ayrıca esrara düşkün olduğu söylenir. Divan edebiyatı biçiminde, çoğunlukla “Semai” mahlasıyla yazdığı şiirleri, çeşitli mecmualardadır.