Genel KültürTarih

İslamiyet Öncesi Türklerde Ekonomik Yapı Nasıldır?

İslamiyet Öncesi Türklerde Ekonomik Yapı Hakkında Bilgiler

Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olup bu durumun yaşanmasında iklim ve yer şekillerinin büyük etkisi vardır.

Diğer Türk devletlerinden farklı olarak Uygurlar, yerleşik hayata geçtiklerinden tarımsal faaliyetlere daha çok önem vermişlerdir. Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık gelişmiştir.

Ticari faaliyetlere de büyük önem veren Türkler komşularıyla ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.

Türklerin İhraç Malları

Et, Deri, Canlı Hayvan, Kösele, Silah ve Madeni Ürünler, Hayvansal Gıdalar, Dokuma Ürünleri

Türklerin İthal Malları

Tarım Ürünleri ( Hububat), İpek Kumaş, Giyim Eşyası

İpek Yolu ve Kürk Yolu önemli ticaret yollarıdır. Türk topraklarından geçen İpek Yolu ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

1. İpek Yolu

Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren ticaret yoludur.

2. Kürk Yolu

Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağlarından İpek Yolu’na paralel olarak Çin’e ulaşan ticaret yoludur.

Özellikle İpek Yolu’nun güzergâhı incelendiğinde sık sık değişim yaşandığı göze çarpmaktadır. Bu durumun temel sebebi, İpek Yolu’na hâkim olan siyasi gücün değişmesidir.

Türklerin eski devirlerden itibaren madenleri işlettikleri ve bu madenlerden araç gereç yaptıkları bilinmektedir. Göktürklerin demircilikle uğraştıkları Hun-ların demir, Hazarların da altın ve gümüş madenleri işlettikleri görülmüştür.

Türkler genellikle, üzerine hükümdar mührü vurulmuş ipek bez parçalarını (Kamdular), para yerine kullanmışlardır.