Adalet ve Adil Olmak İle İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

Adalet ile ilgili kısa güzel sözler, hadisler, özdeyişler. Adaletin önemini vurgulayan, adil olmanın değerini gösteren sözler. Atatürk, Hz Muhammed vb Adalet ile ilgili sözleri

ADALET

 • Kâfirlerin iktidarı bile, eğer âdil ise, sürebilir. Ama müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise, mutlaka yok olur. (Hz. Muhammed)
 • Gerçi adalet araç değil, amaçtır denilir ama, bu amacın henüz bilinmemesindendir. Yoksa amaç sanılan birçok şey gerçekte araçtan başka bir şey değildir. (Atatürk)
 • Adalet mülkün temelidir. (Atatürk)
 • Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. (John Webster)
 • Adil olmayan millet hür de olmaz. (E.J. Sieyes)
 • Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. (Françis Bacon)
 • Adalet kâinatın ruhudur. (Ömer Hayyam)
 • Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit
 • Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet (Ziya Paşa)
 • Mutluluk şansı olmasaydı adaletin hâli ne olurdu? (Albert Camus)
 • Hayal ettiğimiz adalet insanîdir. İlâhî adalet ise idrak edilen adalettir. (Alain)
 • Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. (Freude)
 • Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. (Aristoteles)
 • Herhangi bir işe girişecek adam haksızlıktan kendini masun (korunmuş) addetmezse (Saymak) hayatta hiçbir çalışmanın nedeni kalmaz. (İsmet İnönü)
 • Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. (Mehmet Âkif Ersoy)
 • Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa da, doğru hareket etmiş olamaz. (Seneca)
 • Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. (Herbert Heover)
 • Adalet tabiatın nizamına uymaktır. (Hilmi Ziya Ülken)
 • Adalet milletlerin sürekli yiyeceğidir. (Chateaubriand)
 • Ağır ağır gelir Tanrı’nın adaleti, ama hiç şaşmadan gelir. (Euripides)
 • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
 • Tanrı’nın değirmeni ağır, ama iyi öğütür. (George Herbert)
 • Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. (Aristo)
 • İnsancıl olmadıkça âdil olmazsın. (Vauvenargues)
 • Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni izleyeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. (Gandi)
 • Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğar. (Emile Zola)
 • Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyiniz. (Heraklit)
 • Adalet güven sağlayabilir; adaletten anladığım da bütün insanlar için anı hakkı tanımaktır. (Bertrand Russel)
 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. (Konfüçyüs)
 • Kuvvete dayanmayan adalet âcizdir; adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Pascal)
 • Adalet, devletlerin iyilik ve servetidir; sosyal yaşamın ideallerini gerçekleştirir. (Aristo)
 • Aşırı adalet, aşırı adaletsizliktir. (Çiçero)
 • Adaletin kanunlarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (Montaigne)
 • Adalet hareket eden doğruluktur. (Disraeli)
 • Silahlı adaletsizlik kadar kötü bir şey olamaz. (Aristotales)

Adalet ile ilgili güzel özlü sözler, Adalet kelimesi ile ilgili cümleler. Adaletin ve Dürüstlüğün önemini vurgulayan güzel sözler.

ADALET

 • En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak… Bernard SHAW
 • Adaletsizliği, bir yangından çabuk önlemeliyiz. HERAKLEİTOS
 • Kuvvete dayanan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. PASCAL
 • Tanrı’nın değirmeni ağır; ama iyi öğütür. George HERBERT
 • Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. LANDOR
 • Adalet olmadan düzen olmaz. Albert CAMUS
 • Adalet, önce devletten gelir. ARİSTO
 • Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. SENECA
 • Adil olamayan ulus, hür de olamaz. E.J.SİYES
 • Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. GANDİ
 • Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. KUR’AN
 • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. MONTESQUIEU
 • İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La ROCHEFOUCAULD
 • Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. FREUDE
 • İnsancıl olmadıkça, adil olamazsın. VAUVENARGUES
 • Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William WATSON
 • Bir memleket adaletle yaşar, adaletsizlikle yıkılır. Alman ATASÖZÜ
 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor HUGO
 • Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. DEMOKRİTOS
 • Kestirme adalette, kesik baş çok olur. T.S. HALMAN
 • Suçlunun beraat ettiği yerde, yargıç hüküm giyer. SYRUS
 • Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. BEYDEBA
 • Suçluyu affeden hâkim, kendini mahkûm etmiştir. SYRUS
 • İyi ve kötüye eşit davranmak, iyinin şevkini kırar, kötüye cesaret verir. Hz. ALİ

 

İlgili Makaleler