Aydın Halk Oyunları Nelerdir, İsimleri

Aydın ilimizde oynanan halk oyunları şunlardır;

Aydın Yöresi Halk Oyunları İsimleri

  • Bayındır Koşması
  • Elefoğlu Zeybeği
  • İkiparmak Zeybeği
  • Kerimoğlu
  • Kuruoğlu Zeybeği
  • Ağır Zeybek
  • Koca Arap Zeybeği
  • Geri Ali Zeybeği
  • Nikriz Zeybek
  • Yörük Ali Zeybeği

AĞIR ZEYBEK a. Batı Anadolu ve Ankara yöresinde oynanan, ağır devinimli zeybek oyunlarının ve bunlara eşlik eden ezgilerin genel adı. Dokuz ikilik ya da dokuz dörtlük notalarla yazılır. Davul, zurna, bağlama, sipsi, kemane ile çalınır; sözlü olanları da vardır.)