Genel KültürEdebiyat

Kerem İle Aslı Hikayesi Özeti

Kerem İle Aslı Hikayesi Özeti, Kerem İle Aslı Hikayesi nedir, neyi anlatır, konusu ve özellikleri nelerdir? Kerem ve Aslı Hikayesinin kısaca özeti

Kerem İle Aslı: Bir Türk halk hikayesi. Türk folklorunun en link eserlerinden biri olan Kerem ile Aslı’nın karakteristik temaları diğer halk hikayelerine benzer. Kerem ile Aslı’nın diğer halk hikayelerine benzer temalarından biri., çocuğu olmayan padişah temasıdır. Şiraz’da padişah olan Süruri Şah’ın ve can arkadaşının çocuğu olmamaktadır. Bu temaya bağlı olarak bir de elma teması vardır. Dertlerine çare aramak için yollara düşen padişah ve arkadaşına dervişin biri, birer elma verir ve bunu kanlarıyla birlikte yemelerini, böyle yaparlarsa çocukları olacağını söyler. Dervişin karşı gelip böyle bir keramette bulunması diğer halk hikayelerinde de görülür. Diğer bir tema, aşk dolusu ve rüyasıdır. Kerem ve sonradan Aslı rüyaya yatıp bir Hızır elinden aşk dolusu içerler. Kerem ile Aslı’nın bir de yanma teması vardır ki, bu da hikayenin orijinalitesini oluşturur.

Kerem İle Aslı Hikayesi

Çeşitli yazma ve basma nüshaları bulunan Kerem ile Aslı’nın konusu şudur: Şiraz kentinde, Süruri Şah adında bir padişah ve bunun büyü bilir bir can arkadaşı varmış, ikisinin de çocuğu olmadığından dertlerine çare aramak için yollara düşmüşler. Yolda bir derviş görüp dertlerini ona anlatırlar. Derviş, cebinden bir elma çıkarıp ikiye böler, karıları ile birlikte yemelerini söyleyip bunlara verir. Elmadan olan çocukların birbirlerinin olacağını söyleyen derviş, gözden kaybolur. Padişah, arkadaşı keşişinin kızı olursa Müslüman edip oğluna alacağını söyler, arkadaşı da kızı olursa vereceğine dair yemin eder. Süruri Şah’ın bir oğlu, arkadaşının da bir kızı olur. Oğlanın adını Ahmet Mirza, kızın adını da Kara Sultan koyarlar. Padişahın oğlu 15 yaşına gelince Kara Sultan’ı görür, düşer bayılır. Gözlerini açtığında Kırkların sofrasından dolu içmiş olduğunu anlar. Keşiş, kızını bir Müslümana vermek istemez, kaçar. Ahmet Mirza, Kerem adını almıştır. Keşişle Aslı’nın (Kara Sultan) izine düşmüş, onları Kayseri’de bulmuştur, önce dilenci kılığına girmiş, keşişle kızının bulunduğu manastıra girmek istemiş, tanınıp kovulmuştur. Sonra, Aslı’nın anasına diş çektirmeye gitmiş, başını Aslı’nın dizine dayayıp tüm dişlerini çektirmiştir. Ağzının kanı silinirken çevresinden tanınıp yine kovulmuştur. O vakit, Tanrı’ya yalvarıp, çektiği sevdanın dört bölüğünden birini Aslı’ya vermesini, onu Hak dinine döndürüp kendine yar etmesini dilemiştir. Dileği olur. Aslı aşk dolusu içer, hak dinine döner. Kerem ile birleşir. Keşişin karşı çıkmasına rağmen evlenirler. Gerdek gecesi, keşişin Aslı’ya giydirmiş olduğu sihirli entarinin düğmeleri bir türlü açılmaz. Kerem düğmeleri çözdükçe düğmeler bir daha iliklenmektedir. Kerem’in ağzından yeşil bir alev çıkar, yanmaya başlar. Aslı da Kerem’in ateşine atılır, o da yanarak ölür.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt Sayfa 2631

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir