Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • İlk Çağ’da Haberleşme ve Haberleşme Yöntemleri

  İlk Çağ’da Haberleşme Nasıl Sağlanırdı? İlk Çağ Haberleşme Yöntemleri ve Özellikleri Konuşarak duygu ve düşüncelerini karşısındakine aktaran insanoğlu, tarih boyunca haberleşme ihtiyacını gidermek için çeşitli…

 • Ayaş Ulu Camii Tarihi ve Özellikleri

  Ayaş Ulu Camii Tarihi ve Özellikleri İlçenin en eski ve en büyük camisi olan Ulu Cami’nin  XVI. yy.’da yapıldığı sanılmaktadır. Mihraba dikey üç sahınlı yapıda,…

 • Ayasofya’nın Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

  Ayasofya’nın Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa Özet Bilgiler Şimdiki Ayasofya’nın yerinde bulunan ilk iki kilise ahşaptı. 326 yılında yapılan birinci kilise 404’te çıkan halk ayaklanmasında,…

 • Ayan Nedir? Ayanlık Sistemi Nedir? Ayanlar Nasıl Kaldırıldı?

  Ayan nedir? Osmanlı devletinde ayanların görevleri nelerdir? Ayanlık sisteminin ortaya çıkmasının nedenleri? Ayanları kim kaldırdı? Osmanlı metinlerinde ayan-ı vilayet, âyan-ı belde, âyan ve eşraf, vücuh-ı…

 • Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri Nelerdir?

  Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri Yaylak – kışlak hayatı yaşanmasının temel nedeni iklimdir. Tarımın gelişmemesi özel mülkiyeti, özel mülkün gelişmemesi de sınıf farklılığını ve kölelik anlayışını…

 • Türkler’de Küpeli Erkekler

  Kulak memesine takılan, ekseriya kıymetli maden ve taşlardan yapılan süse “küpe” denildiğini biliyoruz. Şemseddin Sami, “Kâmus-ı Türki” adlı eserinde, küpe için, “kadınların kulağa astıkları süs”…

 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

  Ekonomik anlamda yapılan inkılaplar nelerdir? Ülkenin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır?  Siyasal bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığa dayandığını çok iyi bilen Mustafa Kemal, yeni devleti ekonomik yönden güçlü…

 • Adaletname Nedir? Adaletname Nasıl Hazırlanır?

  Adaletname nedir, çeşitleri nelerdir? Adaletname nasıl hazırlanır. Osmanlı devletinde Adaletname hangi özelliklere sahiptir. Osmanlı padişahlarının topluma adil bir yönetim vaat eden fermanları. Bilinen en eski…

 • Acemi Ocağı Kim Tarafından Kurulmuştur? Tarihçesi

  Acemi Ocağı Kim Tarafından Kurulmuştur? Tarihçesi Acemi Ocağı Nedir? Acemi Ocağı, Osmanlı kapıkulu ) sınıfına asker yetiştiren ocak. Osmanlı Devleti’ni ilk zamanlarında asker adaylarına “torlak”…

 • Ağalık Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?

  Ağalık sistemi nedir, nasıl ve ne zaman başlamıştır? Ağalık sistemi toplumu nasıl etkilemiştir. Ağalık: a. 1. Ağa olma durumu. —2. Ağa olan kimseden beklenen davranış…