Genel KültürTarih

Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri Nelerdir?

Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri

Yaylak – kışlak hayatı yaşanmasının temel nedeni iklimdir.

Tarımın gelişmemesi özel mülkiyeti, özel mülkün gelişmemesi de sınıf farklılığını ve kölelik anlayışını engellemiştir.

Göçebe yaşamın zor olması mücadelecilik ruhunu geliştirmiş bu da savaşçı toplum yapısına neden olmuştur.

Göçebelik mimariyi engellemiş, taşınabilir sanat ve çadır kültürü gelişmiştir.

Göçebe yaşamın zor koşulları teşkilatçı yapıyı geliştirmiştir.

Göçebeliğin bir sonucu olarak hapis cezaları kısa süreli olarak uygulanmıştır.

Diğer Türk toplumlarından farklı olarak Uygurlar, yerleşik hayata geçmişlerdir. Uygurları diğerlerinden ayıran bir diğer özellik de tarımla uğraşmaları, sulama kanalları yapmalarıdır.

Türklerde dinî ve millî törenlere bütün herkes katılırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir, at yarışları düzenlenir ve dans edilirdi. Bu durum Türkler arasında sosyal dayanışmanın gelişmesine ortam hazırlamıştır. Törenlerde en çok “kopuz” adı verilen bir müzik aleti kullanılırdı. Şölenlerde düzenlenen “yağmalı toy” geleneği sosyal devlet anlayışının örneğidir.

Sürek avları, at yarışları, güreş, okçuluk, kılıç oyunu ve çevgen denilen atlı top oyunu önemli sportif faaliyetlerdendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir