Genel KültürMüzik

Darülelhan Nedir? Osmanlı Müzik Okulu Darülelhan Tarihi

Darülelhan, Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu.

Maarif nezareti’ne bağlı olarak 1 ocak 1917’de etkinliğe başladı. Evkaf nazırı Ziya Paşa başkanlığında bir musiki encümeni tarafından yönetilen okulun kuruluş amacı, Türk ve batı müziklerini, tarihi ve kuramsal yönleriyle tanıyan, besteleme sanatının kurallarını ve inceliklerini bilen kadın ya da erkek müzik öğretmenleri yetiştirmekti.

Dört yıllık eğitim süresi içinde, her öğrenciye Türk ya da batı çalgılarından birinin öğretilmesi programlanan okulda, Birinci Dünya savaşı sona erinceye değin, batı müziğiyle ilgili dersler, düşünüldüğü gibi ciddiyetle yürütülemedi.

– 1923’te yeni bir programla Musa Süreyya Bey’in yönetimine giren okulun batı müziği bölümünde Muhittin (Sadak), Cemal Reşit (Rey), Ekrem Besim (Tektaş), Seyfettin (Asal), Edgar Manas, Osman Zeki (Üngör), Veli (Kanık), Mesut Cemil; türk müziği bölümündeyse Rauf Yekta, Ahmet (Irsoy), ismail Hakkı Bey, Faize (Ergin), Reşat (Erer), Mesut Cemil, Dürri (Turan), Se”dat (Öztoprak) ders verdiler.

1924’te yayımlanmaya başlanan Darülelhan mecmuası dışında, fasiküller halinde, türk müziği klasiklerinin ve halk müziği derlemelerinde notaya alınan türkülerin notaları yayımlandı.

1927’de türk müziği bölümü kapatılan ve Avrupa konservatuvarları örnek alınarak yeniden örgütlenen Darülelhan, istanbul Belediyesi’ne bağlandı; adı da istanbul Belediye konservatuvarı oldu.

Türk müziği bölümünün öğretim üyeleri, konservatuvar yönetimine bağlı Türk musikisi icra heyeti ile Tasnif heyetinde görevlendirildi.