Genel KültürDeyim HikayeleriEdebiyat

Nane Yemek Deyiminin Anlamı Hikayesi

Nane Yemek Deyiminin Anlamı

Nane Yemek Deyimi , hiç olmadık yerde yanlış bir söz söylemek ya da yanlış bir iş yapmak mânâsında kullanılır.

Nane Yemek Deyiminin Hikayesi

Arapça’da  ekmeğin adı, ‘nan’dır. Osmanlıca’da “nan-ı aziz” diye geçer. Üç beş medrese talebesi, Ramazan’da köylere teravih kıldırmaya gidiyorlarmış. Köyün birinde muhtardan nan-ı aziz istemişler. Muhtar:
“O dediğiniz naneden bizim köyde bulunmaz” demiş.
“Karnımız aç, bize nan gerek” diyen talebelere;
“Açsanız ekmek getireyim, biz öyle nane yemeyiz” deyince, mollalar gülüşmüşler ve nan’ın anlamını açıklamışlar.