Güncel

Valinin Görevleri Nelerdir Kısaca

Valinin Görevleri Nelerdir Kısaca? Valinin önemli görev sorumlulukları hakkında kısaca bilgi. Valinin bulunduğu ildeki görevleri şunlardır.

Toplumun ihtiyaçları resmi kurumlarla karşılanır. Ancak devletin büyük coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezde yönetilmesine engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkeze bağlı yönetim birimleri, yerel yönetimlerle birlikte görev yaparak kamu hizmetlerini yürütürler.

Merkezi yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi vali, ilçedeki temsilcisi kaymakamdır.

Valilerin Görevleri Nelerdir?

Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idari şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valinin görevidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir