Berdel Nedir? Berdel Evlilik Ne Demek?

Berbel evlilik, ayrı ailelerden iki erkeğin, birbirlerinin kız kardeşini alarak yaptıkları evlilik.  Berbel aile, berder evlilik yapmış kişilerin ailelerine verilen ad.

Berdel evlilik, Anadolu’ da, özellikle geleneksel yaşam sürdüren kesimde, yaygın bir evlenme biçimidir. Ailelerin anlaşmasıyla gerçekleştirilen bu evlilik, başlık parası ve düğün giderlerine ilişkin parasal zorlamalara çözüm getirmesi yanında, aileler arasında uyum sağlanmasını da kolaylaştırır.

Ailelerden birisi yüksek bir başlık parası ister ya da geline karşı kötü bir davranışta bulunursa, öteki aile de aynısını ödün vermeden uygular. Misilleme korkusu, her iki tarafın aşırı isteklerde bulunmasını ve gelinlere kötü davranılmasını engeller.

Parasal ve toplumsal koşulların zorlamasıyla geliştirilen bir tür yumuşak çözüm olan berdel evliliğe, kimi yörelerde kepir ya da değişik yapma da denir.