Halk İnançları

 • Çömçe Gelin Nedir? Niye Ev Ev Gezdirilir?

  Çömçe gelin, Anadolu’nun birçok yöresinde çocuklar tarafından düzenlenen bir tür yağmur duası; bu tören arasında birlikte gezdirilen kadın biçiminde, ağaçtan yapılmış kukla. İki değnek. bir…

 • Türklerde Yerlerle İlgili İnanışlar

  Türk inanç yapısında yer/yir, yani yeryüzü mühim bir mevkii işgal eder. Tengri’nin yarattığı Kişioğlu, mavi gök ile yağız yir (kara yir) arasındadır. Yer üzerinde “kişioğlu” yaratılmıştır.…

 • Türklerde Dağlarla İlgili İnançlar

  Yeryüzü iyeleri konu başlığımız münasebeti ile; Dağ, Kaya-Taş, Yer, Su iyeleri ile Ağaç, Orman, Bitki iyeleri’nin tanımlamaları üzerinde duracağız. Türk inanç yumağındaki yerlerini belirtmeye çalışacağız,…

 • Türklerde Su İle İlgili İnançlar, İnanışlar, Uygulamalar

  Eski Türk inançlarında, yer gibi, su da bir iduk, mukaddes idi. Ancak bu kavramın içine coşkun akan bütün sular ve pınarlar dahil idi. Göktürk kitabelerinde…

 • Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar

  Tabiatta mevcut şekiller arasında taş ve kayalar, Türklerin muhtelif fonksiyonlar kazandırmak suretiyle inanç yumağına kattığı unsurlardandır. Bunlar arasında, “Yada Taşı” diye adlandırılan bir cins taş,…

 • Eski Türk İnançlarında Ağaç ve Orman

  Eski Türk inancında ağaç ve orman, insan hayatı üzerinde tesiri olan mukaddes varlıklardır. İnsanların onların iyelerini memnun ettikçe, daha mesut olacaklarına, bolluk ve berekete ulaşıp…

 • Türklerde Yollarla İlgili İnançlar İnanışlar

  Türk inanç ve tasavvuruna göre, yeri kontrolleri altında tutan iyeler, daha çok geçilmesi güç olan sarp yollarda, dağ bellerinde ve geçitlerinde yaşardı. Yakut Türkleri, bunları “aul…

 • Türk Folklorunda Cinler

  Masal ve halk hikâyelerinde sık sık cinlere yer verilmiştir. Bir masalda cinlere ait bir pınar vardır; genç kız oradan su almaya gönderilir. Sihirli sularından alındığını…

 • Anadolu Halk İnançlarında Cinler

  Cinler, Anadolu insanının özellikle kadınlarının yaşamını etkileyen, ancak ne oldukları bilinmeyen, geleneklerle, inançlarla gelen, onlarla giden bilinmez varlıklardır. Anadolu insanı bilinmeyen ne varsa, bir gizli…

 • Albastı Nedir? Albastı Neden Olur?

  Albastı; loğusalık dönemiyle ilgili bir inanış. Anadolu’da yaygın olan inanışa göre loğusa odada yalnız bırakılır ya da yanına abdestsiz bir kadın gelirse, cin ve periler…