Karun Kimdir Kısaca, Ne Zaman Yaşamıştır?

Karun: Musa peygamber döneminde mevki hırsı, cimriliği ve kıskançlığı ile tanınmış çok zengin Yahudi. İslam mitolojisine Kutsal Kitap’tan geçmiştir. Kutsal Kitap’ta adı Korah diye anılır. 

Bir söylentiye göre Musa’nın amcazadesi, bir başkasına göre Firavun ‘un nazırıydı. Simya alanındaki geniş bilgisinden dolayı çok kibirlenir, Musa’nın kavmini küçük görerek horlar, hazineleri altın ile dolu olduğu halde vergi ödemeyi kabul etmezdi. Bir gün Musa’yı zina işlemekle suçladı. Bunun bir iftira olduğu ortaya çıktı. Musa da ona beddua edince büyük bir deprem oldu, toprak yarıldı, Karun ve hazineleri bu yarıkta kayboldu. Karun’un öyküsü Kuran’ da da birkaç ayette geçer. 
Bu öykünün ilk kaynağının Lydia kralı Karun olduğu öne sürülür.

İlgili Makaleler