Genel KültürDeyim HikayeleriEdebiyat

Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı Hikayesi

Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı

Keçileri Kaçırmak Deyimi ; aklını oynatmak, delirmek, telaştan ya da öfkeden ne yapacağını bilemez bir hâle gelmek manasında kullanılır.

Keçileri Kaçırmak Deyiminin Hikayesi

Günlerden birgün çobanın biri dağda keçi sürüsünü otlatıyormuş. Öğle sıcağında uykusu gelmiş. Keçilerini salıp, kendi de bir ağacın gölgesine yatıp uyumuş. Bir süre sonra, hem sıcaktan bunalan hem de susuzluktan dili damağı kuruyan keçiler hep birlikte civardaki henüz kimselerin varlığından haberdar olmadığı bir mağaraya girmişler.
Çoban uyandığında bir de ne görsün? Keçiler ortalıkta yok! Çevreyi iyice aramış ama, keçileri bulamamış.
“Eyvah demiş, sürü sahibine ben ne söylerim? Aman Allah’ım, Ağa beni döve döve öldürür. Koskoca sürü nereye gider, nereye kaybolur?”
Çoban, bir o yana, bir bu yana koşturur, saçını balını yolarak: “Çobanlık görevimi yapamadım, keçileri Kaçırdım” diye yakınırmış. Bu halde, koşa koşa köye gitmiş. Önüne gelene “keçileri kaçırdım, şimdi ben ne edeceğim?” diye sormaya da korktuğundan abuk sabuk konuşmaya başlamış.
Köylüler de merak etmiş, dağa çıkıp keçileri aramaya başlamışlar.
Bu sırada mağaradaki gölcüklerden sularını içip serinleyen keçiler, dışarıya çıkıp, çobanın bıraktığı yerde »Ulamaya başlamışlar. Köylüler sürüyü yerli yerinde bulunca şaşırmışlar. Tek tek saymışlar ki, hepsi de tamam. Bu durum karşısında, zavallı çobanın delirdiğine kanaat getirmişler.
Keçi sürüsünü bir başka çobana teslim etmişler.
Ama, birkaç gün sonra, yeni çobanın başına da ayın iş gelmiş. O da “Keçileri kaçırdım” diye köye koşmuş. Sonra, akıllı bir çoban çıkmış ve mağarayı bulmuşlar  işin aslı anlaşılmış. ???