Genel KültürDini Konular

Kutsal Kitaplarda Kızıldeniz’den Geçiş Hikayesi

Kızıldenizi geçiş, Kutsal Kitap hikâyelerinde, Musa’nın yönetiminde vaat edilmiş topraklara gitmek üzere Mısır’dan kaçan İbraniler ‘in karşılaştıkları mucizeler dizisinde yer alan ünlü olay.

Bu olay Kutsal Kitap’ta kabul edilen şekliyle (Çıkış, XIV-XV), eski halk efsanelerinin bir karışımı olarak görünmektedir ve şöyle özetlenebilir: Yehova, İbraniler geçip kurtulsunlar diye denizi “kurutur”; peşlerine düşen Firavun ‘un askerleri ise İbraniler karşı kıyıya ulaştıkları zaman suların geri dönmesiyle boğulurlar. Bu hikâyelerin tarihsel dayanağını yeniden bulmak için ilkin İbranice metnin Kızıldeniz’den değil, yalnızca denizden veya Sazlar ya da Sazlar ovası (yam suf) denizinden söz ettiğine dikkat etmek gerekir; “Kızıldeniz” deyimi, daha sonraki bir yunan söylentisinden gelmektedir Kaçaklar kafilesi, Sazlar denizi’ne varınca, Firavun’un emriyle onları yarı yoldan döndürmek isteyen bir mısırlı savaş arabası birliğinin saldırısına uğramıştır O devirde Acı göller, bataklık bir bölge arasından bir tür geçitle Kızıldeniz’e açılıyordu. Herhalde bu bölgeye giren mısır savaş arabaları, her türlü kovalamayı etkisiz duruma getiren bataklığa gömülmüşlerdir. Çıkışta (XIV, 25) şöyle denir: “Ve Yehova mısır savaş arabalarının tekerleklerini çıkardı (ya da durdurdu).” Ulusal efsanelerle değiştirilen bu olay, Çıkış’ taki zafer şarkısının (XV, 1-21) da gösterdiği gibi, İsrail tarihinde dinsel bir destan durumuna geldi.